torstai 12. maaliskuuta 2015

Toisen palautekierroksen satoaPyysimme palautetta ja kommentteja 5.2. julkaisemastamme päivitetystä linjastosuunnitelmaluonnoksesta. Määräaikaan 1.3. mennessä saimme eri kanavien kautta lähes 600 palautetta, kommenttia, ehdotusta ja muuta yhteydenottoa. Kiitos aktiivisesta osallistumisesta!

Saamissamme palautteissa nousi selvästi esiin kaksi asiaa: linjalle 72 esittämämme reittimuutos Töyrynummen–Tapaninkylän alueella sekä linjojen 76A ja 76B korvaaminen linjoilla 74 ja 554.

Linjan 72 reittimuutos ja korvaavat yhteydet


Linjan 72 päätepysäkki siirtyy suunnitelmaluonnoksen mukaan Tapanilan urheilukeskukselta Siltamäkeen, jolloin reittiosuus Yrttimaantieltä Erälle poistuu. Matkakorttijärjestelmän keräämien nousijamäärätietojen sekä paikan päällä tekemiemme havaintojen perusteella linjan 72 käyttö poistuvaksi esittämällämme reittiosuudella on muutamia vilkkaimpia lähtöjä lukuun ottamatta varsin vähäistä. Vilkkaimman ruuhka-ajan ulkopuolella nousijoita on yleensä vain muutama lähtöä kohti. Reittimuutoksen myötä linja 72 saadaan palvelemaan laajempaa käyttäjäkuntaa kuin nykyisellä reitillä. Vaikka linja 72 poistuisikin Yrttimaantien–Tapaninkylän alueelta, eivät joukkoliikenneyhteydet tältä alueelta kuitenkaan loppuisi. Linjastosuunnitelmaluonnoksen mukaan linja 73 ajaisi edelleen nykyistä reittiään tarjoten yhteyksiä muun muassa Malmin ja Puistolan asemille sekä Viikin, Kumpulan, Sörnäisten ja Hakaniemen suuntaan. Linjaa 77A korvaava uusi linja 561B tarjoaisi yhteyksiä Siltamäen kautta Malmille ja Itäkeskukseen. Tapaninkylän puolella myös linjan 74 pysäkit ovat kävelyetäisyydellä. Yhteydet esimerkiksi Pukinmäkeen, Oulunkylään ja Mäkelänkadun suunnalle eivät poistu, vaan matkat muuttuvat vaihdollisiksi.

Suunnitelmaluonnoksen mukaan Yrttimaantietä päästä päähän ei enää kulkisi bussia, vaan lähimmät yhteydet olisivat Yrttimaantien länsipäässä linjat 72 ja 79, Yrttimaantien itäpäässä linja 561B ja hieman etelämpänä Tapaninkyläntiellä linja 73. Töyrynummen aluetta palvelevat myös linjat 611 ja 611B, joiden lähin pysäkki ”Kytöpolku” on Suutarilantiellä Töyrynummen luoteispuolella. Tässä suunnitelmassa ei ole tarkemmin suunniteltu pikkubusseilla ajettavien lähibussilinjojen reittejä, mutta esimerkiksi linjalla 703 voidaan järjestää korvaavia asiointiyhteyksiä Yrttimaantien pysäkeille. Koko Töyrynummen alueella kävelyetäisyys lähimmälle bussipysäkille on linjastomuutosten jälkeenkin HSL:n joukkoliikenteen suunnitteluohjeen mukainen. Suurimmalla osalla asukkaista kävelymatka lähimmälle pysäkille on enimmillään n. 400 metriä. Aivan alueen keskellä kävelymatka joillakin asukkailla on hieman yli 400 metriä, mutta tämäkin jää selvästi suunnitteluohjeen salliman 600 metrin enimmäismatkan alle.

Linjastosuunnitelman viimeistelyvaiheessa selvitämme, onko Töyrynummen–Tapaninkylän alueelta mahdollista järjestää kohtuullisin kustannuksin ruuhka-aikoina liikennettä Pukinmäen ja Oulunkylän suuntaan. Muina aikoina tarve tällaiselle yhteydelle on nousijamäärätietojen mukaan niin vähäistä, ettei perustetta vaihdottoman yhteyden säilyttämiselle ole. Korvaavia vaihdollisia yhteyksiä esimerkiksi Oulunkylän suuntaan on Malmin kautta, josta matkaa voi jatkaa junalla sekä busseilla 69, 552 ja 554.

Linjoja 76A ja 76B korvaavat yhteydet


Linjat 76A ja 76B liikennöivät Malmilta Tapanilaan, Puistolaan ja Fallkullaan. Erityisesti radan itäpuolella Fallkullassa ja Puistolassa linjat ovat olleet varsin vähän käytettyjä. Keskeisin syy tähän on varmasti se, että reitin varrella on vain vähän asutusta Malminkaaren ja Suurmetsäntien varressa. Fallkullan asutus sijaitsee Malminkaaren ja radan välissä pääosin kävelyetäisyydellä Tapanilan asemasta, jolloin valtaosa alueen asukkaista käyttää ensisijaisena joukkoliikenneyhteytenään junaa. Malminkaaren itäpuolella ja Suurmetsäntien eteläpuolella sijaitsee Malmin lentokentän kiitorata.  Suurmetsäntien pohjoispuolellakaan asutusta ei ole aivan bussireitin läheisyydessä.

Linjastosuunnitelmaluonnoksessa rengaslinja 76A/B korvataan linjoilla 74 ja 554, joiden reitit muuttuvat. Linja 74 liikennöi Heikinlaaksosta Puistolan, Tapulikaupungin ja Tapanilan kautta Malmin asemalle ja edelleen Hakaniemeen. Linja tarjoaa liityntäyhteyden junaan Puistolan ja Malmin asemilla sekä vaihdottoman asiointiyhteyden Puistolan, Tapulikaupungin ja Malmin palveluihin. Reitti palvelee myös monien alueen koulujen yhteystarpeita. Linja 554 liikennöi Hakunilasta Porttipuiston liikekeskusten kautta Heikinlaaksoon sekä Puistolan ja Fallkullan kautta Malmille. Malmilta reitti jatkuu edelleen Oulunkylän ja Maunulan kautta Leppävaaraan. Linjat 74 ja 554 tarjoavat vaihdottomina kaikki ne yhteydet, mitkä linjat 76A ja 76B tarjoavat lukuun ottamatta yhteyttä Fallkullasta Puistolaan Puistolantien länsipuoliselle alueelle. Tätä yhteyttä palvelee arkisin päiväsaikaan pienkalustolla ajettava lähibussilinja 705, joka tarjoaa yhteyden muun muassa Puistolan terveysasemalle. Nousijamäärätietojen perusteella kaikilta Fallkullan ja Suurmetsäntien alueen pysäkeiltä yhteensä nousee arkisin linjalle 76B Puistolan suuntaan keskimäärin alle yksi matkustaja lähtöä kohden. Nousijamäärien perusteella vaihdottoman bussiyhteyden tarve Fallkullan ja Puistolan länsiosan välillä on niin vähäistä, että yhteys voi olla linjan 705 liikennöintiaikojen ulkopuolella vaihdollinen.

Linjojen 74 ja 554 suunnitellut reitit Malmi - Tapanila - Fallkulla - Puistola -alueella


Linjan 554 osalta on joissakin palautteissa esitetty huoli siitä, että linja pysähtyisi harvemmin kuin nykyinen linja 76A/B. Tällaista suunnitelmaa HSL:llä ei kuitenkaan ole, vaan lähtökohtana suunnittelussa on ollut, että linja käyttäisi normaaliin tapaan kaikkia reitin varrella olevia pysäkkejä. Lisäksi huolta ovat herättäneet pysäkkijärjestelyt Malmin aseman kohdalla. Lähtökohtana tässäkin asiassa on, että linjalle pyritään järjestämään pysäkit mahdollisimman läheltä asemaa, kauppakeskusta ja muita alueella olevia keskeisiä palveluita. Linja 554 parantaa Fallkullan, Puistolan ja Heikinlaakson asukkaiden poikittaisyhteyksiä Itä-Vantaan, Länsi-Helsingin ja Espoon suuntiin. Heikinlaaksossa paranevat myös yhteydet Malmille, kun vaihdoton yhteys on sekä linjalla 74 että 554.

Suunnitelma viimeistelyvaiheessa


Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma on parhaillaan viimeistelyvaiheessa. Maaliskuun aikana tarkastelemme vielä joitakin palautteissa ja suunnittelutyössä esiin tulleita yksityiskohtia. Suunnitelmaraportti valmistuu huhtikuun aikana. Linjastosuunnitelma pyritään viemään HSL:n hallituksen käsiteltäväksi vielä kevään aikana, jotta HSL:n jäsenkunnat voivat ottaa kantaa suunnitelmiin samalla, kun ne antavat lausuntonsa HSL:n vuosien 2016–2018 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Valtaosa linjastomuutoksista on tarkoitus toteuttaa elokuussa 2017 syysliikenteeseen siirryttäessä.

52 kommenttia:

 1. Eli. Suutarila jää ilman sunnuntai-yhteyttä. Täytyy katsoa tarkkaan ketkä tämän päätöksen ovat tehneet. Puoluetta muutamme aivan varmasti

  VastaaPoista
 2. Suutarilaisena haluaisin nähdä myös meidän 70:n sunnuntai-vuoron käýttäjämäärät. Aiemmin olette blogissa kertoneet, että bussiin nousee 4 matkustajaa/pysäkki. Saisimmeko oikeasti nähdä ihan taulukkona onko näin. Olisi helpompi ymmärtää miksi yhteys otetaan pois. Blogissa on ollut teille myös paljon kysymyksiä, joihin olisi kohteliasta vastata. Ja puolue vaihtuu täälläkin kun katsoimme minkä puolueen edustajia on hallituksessa.

  VastaaPoista
 3. Eipä vaikuta vaikka kuinka suuri määrä ihmisiä haluaa säilyttää linjan 74 teerisuon kautta pitäisi ottaa huomioon myös ala-malmin Alue ja ormusmäen alue

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Voisivat laittaa tosiaan 74 ajamaan Malmilta ENSIN itäpuolta rataa ja sitten takaisinpäin Malmille länsipuolta. 74 päättäri olisi siis Malmilla.
   Siinä voisi huomioida Ormusmäen ja Fallkullan molemmat sekä vieläpä yhteyden Malmi-Fallkulla-PUISTOLA

   Poista
  2. 74/74N nykyinen reitti on tarjonnut myös liki Suurmetsäntietä oleville junaa korvaavan yhteyden kaupunkiin - uudistus poistaa nämä kaikki käyttäjät ko.linjalta kokonaan. Ormuspellon ja Nallenmäen lisäksi siis poistuu muitakin linjalta.
   Tuoneeko Tapulikaupungintiekään uusia matkaajia, kun sitä samaa ajaa jo muitakin busseja. Jos 74 linjan matkustajat vähenee entisestäänkin, onko uudistus silloin hyvä ???

   Poista
  3. Fallkullan kolmioon ( = liki Suurmetsäntietä) ollaan lähivuosina rakentamassa uusia asuintaloja. Linjan 74/74N NYKYINEN reitti palvelisi myös heitä!
   Reitin siirto kadulle, jolla jo ennestään kulkee kaksi muutakin linjaa tuntuu hölmölle, kun samalla Suurmetsäntie jää ilman yhtään linjaa !!!

   Poista
  4. Linjastosuunnitelmassa lukee:
   Tarjonta paranee erityisesti kasvavilla asuinalueilla Viikinmäessä, Viikissä ja Latokartanossa sekä Malmin pohjoispuolella Ormuspellon alueella Teerisuontien ympäristössä.

   Poista
 4. Hyvä olisi ettei tätä hirveästi muutettaisi. Tämä ei ole kaikin osin paras vaihtoehto mutta tämän kanssa pystyy elämään. Yksi pieni toive vielä.....Voisiko 79 jättää Siltamäen ostoskeskuksen kiekon pois, koska se osuus hidastaa matkaa kun siellä on niitä hidast korokkeita ja bussilla menee siinä rimpuillessa pitkään. Toinen asia mikä mietityttää on juna yhteydet. Tänä talvena kelinolosuhteet ovat olleet hyvät ja silti joka viikko on erittäin paljon junien peruutuksia juuri ruuhka-aikaan. Tilasin sähköpostiin hälytykset I ja k junien, bussin 70v ja 70t sekä metron viiveistä. Kuukauden aikana metrosta ei ole tullut yhtään hälytystä, busseista 2 ja junista hälytyksiä on tullut reilut 50. Miten mahtanee käydä kun tulee kunnon talvi? Juna on nopea, mutta erittäin epäluotettava.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. 79:n reitti olisi parempi ilman tuota ostari koukkausta. Palvelisi silloin vähän niitäkin, joilta haluavat Suutarilantien varrelta mennä Puistolan asemalle. Ja Siltamäen Ostarin ympäristöstä kävelymatka pysyisiHSL:n rajoissa. Itse en käy juuri koskaan Siltamäen ostarilla vaan asioin mieluummin esim. kaupassa Suutarilan päädyssä juuri avatussa Sivassa. Ostarin edessä on korokkeet, jotka hidastavat matkan tekoa. Tästähän ei tulisi edes lisäkuluja vaan päinvastoin.

   Poista
 5. Miksi kukaan haluaisi mennä Töyrynummelta Itäkeskukseen? Mieluummin Tammiston ja Pakkalan suuntaan niin ja tietenkin Helsingin keskustaan. Ei näillä linjoilla kukaan kulje oma auto tallista taas alle.

  VastaaPoista
 6. ”Linjastosuunnitelman viimeistelyvaiheessa selvitämme, onko Töyrynummen–Tapaninkylän alueelta mahdollista järjestää kohtuullisin kustannuksin ruuhka-aikoina liikennettä Pukinmäen ja Oulunkylän suuntaan.”

  Linjan 72 nousut keskimäärin / lähtö arkena –diagrammista näkee, että 72:lla voisi olla jatkossakin ruuhka-aikaan lähtöjä aamuisin klo 6 – 9. Riittäisi hyvin, että joka toinen lähtö olisi Tapanilan urheilukeskukselta ja joka toinen Siltamäestä. Tällöin matkustajamäärät saattaisivat teoriassa tuplaantua nykyiseen verrattuna. Kaaviosta ei näe poisjäävien matkustajien osuuksia ko. alueella, mutta 72 voisi liikennöidä alueella vastaavasti myös iltapäivän ruuhka-aikaan esim. klo 15 – 18.

  On hyvä muistaa, että 611(B) liikennöi samaan kohteeseen 72:n kanssa (Rautatientorille), joten ei varmaan haittaisi, jos ruuhka-aikaan 72:n vuoroväli olisi harvempi: Siltamäessä 20 min välein ja Tapanilan urheilukuskuksella 20 min välein. Ruuhkaisimmalla välillä Tapaninvainio – Rautatientori 10 min välein.

  Siis tällöinhän olisi ”Töyrynummen–Tapaninkylän alueelta mahdollista järjestää kohtuullisin kustannuksin ruuhka-aikoina liikennettä Pukinmäen ja Oulunkylän suuntaan.”

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. 611:n ja 72:n reitti ei ole sama ja olisi hyvä ettei Siltamäestä otettaisi 72:sta pois. Tarve 72:lle on todellinen, koska alueelta hävisi 70T ja 72 toisi myös yhteyden Pukinmäen asemalle.

   Poista
  2. Olen samaa mieltä, ettei ole kovin järkevää enää muuttaa 72:n reittiä ja huonontaa näin ison alueen yhteyksiä entisestään. Kun katsoin nyt uudelleen Töyrynummen alueen tilannetta niin eihän se nyt niin hirveän huono ole. Helsingissä moni kävelee jo nytkin tuollaisia matkoja ja ovat siihen tottuneet. Muillekin alueille on tullut epämieluisia muutoksia mutta kuitenkin yhteys jostakin läheltä löytyy.

   Poista
  3. Yksi vaihtoehto olisi pidentää ruuhkalinjan 71V reittiä Pukinmäestä Töyrynummelle Karhusuontie-Tapaninvainiontien reittiä (ei siis koko Karhusuontie kierrosta) ja edelleen Yrttimaantielle.

   Töyrynummelta pääsisi suoraan Pukinmäkeen ja Pukinmäessä voisi vaihtaa esteettömästi Oulunkylään meneviin busseihin. Portaita pitkin vaihto onnistuisi kehän kautta kulkeviin busseihin (54, 552, 554) ja junaan.

   Poista
  4. Nykyisin välillä aamulla ajavat 71, 71V ja 68 samoissa liikennevaloissa Kumpulan kampuksen kohdalla yhtä aikaa keskustan suuntaan. Ja joskus myös 74 samassa läjässä
   Vuoron ei tarvitse olla montaa minuuttia myöhässä aikataulusta, kun
   bussin perässä juoksijat jättävät lisää myöhään bussia
   Matkalippua sitten kaivellaan sieltä kassin pohjalta

   Uudessa tilanteessa sitten 71 Malmilta ja 71V Töyrynummelta
   varmaan jo Pihlajamäestä saakka peräkanaa keskustaan, sitten koko Hämeentien loppupään olisi aivan epämääräinen vuoroväli
   Tämäkö olisi tarkoitus ?

   Tämä ongelma koskee siellä Malmin päässä kun odotatte
   79:ä Herttoniemestä tulevan , joskus Malmin terminaalissa
   Hetken päästä vaaditte muutoksia taas linjoille
   Ja sitten 79 pätkitään kahdeksi linjaksi

   Yli pitkät reitit ovat epäluotettavia missä tahansa
   pääkaupunkiseudulla   Poista
  5. Karhusuontien reittiä haluavalle, pääset 72:lla juuri kaipaamiisi paikkoihin, 72 menee Karhusuontieltä.

   Poista
  6. 72 kulkee jatkossa Siltamäestä, ei kulje Töyrynummen kautta ...

   Poista
  7. Piikit aamulähdöissä 7.21 & 7.41 ja 9.01 & 9.25 ovat Oulunkylään kouluun (ala- ja yläkoulun musiikki-, liikunta ja LUMA-luokille sekä lukioon) matkustavia lapsia ja nuoria; 8.01 lähdöllä matkataan Pukinmäen kouluun. Osa näistä kävelee jo nyt nykyisille pysäkeille pitkiä matkoja. HSL:n nykyisillä suunnitelmilla edessä on todellinen aamupatikointi tai joukkoliikenteen vaihtorumba, koulumatkan tuleva kesto kävelyineen lähentelee tuntia...

   Poista
 7. Kumpulasta ja Intiankadulta ei siis jatkossa pääse millään yhteydellä Käpylän kouluun. Linjan 52 tai 56 siirtäminen mäelle ei vaikuta tähän faktaan mitenkään, koska kumpikaan linja ei mene koululle.

  Kumpulan sydämestä ei myöskään jatkossa pääse Pasilaan kovin kätevästi, joskin se nytkin on yllättävän hankalaa, vaikka Pasila on melkeinpä naapurissa... Miettikäähän nyt vielä...

  VastaaPoista
 8. Toivon vielä, että 68 reitti viilataan käyttämään Koskelan liittymää Viikin liittymän sijaan. Viikin liittymän käyttäminen aiheuttaisi turhaa ajelua edestakaisin ja ympäri pyörimistä liikenneympyrässä, jonka edustalla on 550:n reitistä johtuen erikoiset risteysjärjestelyt. 68:n pyörittäminen on turvallisuusriski ja turhaa ajelua ilman hyötyjä verrattuna Koskelan liittymän käyttöön.

  Koskelan liittymän käyttäminen palvelee myös Viikinrannan matkustajia ja osaltaan vähentäisi 71 kohdistuvaa matkustajapainetta Rautatientori-Arabia välillä.

  VastaaPoista
 9. Toivon edellisen kirjoittajan tapaan, että linja 68 ajaisi Kustaa Vaasan tien, Koskelan liittymän ja Viikintien kautta, jotta linja voisi palvella mahdollisimman laajaa asiakaskuntaa. Kuten blogitekstissä todetaan, tämä reittivalinta ei hidastaisi linjan toimintaa Lahdenväylään verrattuna, "koska näiden reittien ajoajassa ei näyttäisi olevan eroa".

  VastaaPoista
 10. >joissakin palautteissa oltu huolissaan 554 Malmin pysäkkien paikoista<
  Päinvastoin liki kaikissa on oltu huolissaan juuri tuosta !!!
  >pyritään järjestämään<
  On hieman pelottava ilmaisu...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Uusi linja EI KORVAA entisiä ilman pysäkkien säilymistä...siksi asiaan pitää puuttua ajoissa, eikä pyrkiä järjestämään !!!

   Huoli pitkänlinjan vakaudesta paikallisempiin verrattuna on myös aiheellinen.

   Poista
  2. "linja käyttäisi normaaliin tapaan kaikkia reitin varrella olevia pysäkkejä"
   Miksi sitten suunnitelman reittikartalla linja kulkee eri katua, eikä mene muutaman pysäkin kautta ollenkaan?

   Poista
 11. "Linja 554 parantaa Fallkullan, Puistolan ja Heikinlaakson asukkaiden poikittaisyhteyksiä Itä-Vantaan, Länsi-Helsingin ja Espoon suuntiin"
  Kuitenkin alueella on ollut ja tulee olemaan ENITEN LÄHIYHTEYKSIÄ tarvitsevia. Ja näiden lähiyhteyksien ( Malmi-Tapanila/Fallkulla- Puistola/Tapuli ) TOIMIVUUDESTA on oltu kiinnostuneita.
  Hehkutetaan uusista yhteyksistä KAUAS...mutta niitä tarvinnee vain osa lähiyhteyttä käyttäneistä. Ainoa postiivinen asia muutoksessa siis koskee vain harvaa käyttäjää?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juuri näin. Kauppaan tai muille asioille lähelle on VAKIOSTI tarve matkustaa. Jonnekin Espooseen / Vantaalle hyvin hyvin satunnaisesti tai ei ollenkaan. Oman kaupungin eli Helsingin keskustaan todennäköisesti myös useampi ja useammin matkataan kuin Vantaalle tai Espooseen.
   Harvoin tarvittu yhteys VOI olla vaikka vaihdollinenkin...eikä sen paraneminen ole niiiiiiiin tärkeää. LÄHIYHTEYDET ovat tärkeinpiä ja niiden toimivuus on se mikä asukkaita kiinnostaa.

   Poista
 12. Todellakin toivottavaa, että IHAN KAIKKI VAIHTOEHDOT mietitään vielä oikein tarkkaan! On huolestuttavaa, että jo saadusta palautteesta (ilmoittamanne mukaan noin 600kpl) + ainakin kaksi (2) satojen allekirjoittamaa adressia...ei nyt vaikuta tulleen mitään uutta suunnitelmiin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Todellakin, varsinkin, kun ensimmäisen palautekierroksen perusteella laitettiin koko pakka täysin sekaisin.

   Poista
 13. >>Tapanilan asema = valtaosa alueen asukkaista käyttää ensisijaisena joukkoliikenneyhteytenään junaa<<
  MUISTAKAAPAS TÄMÄ, kun mietitte millä kaikilla asemilla ne KEHÄRADAN junat tulevat pysähtymään...Tapanilan ohiajoa kun on mietitty sillä perusteella, ETTEI JUNAA muka paljoa käytetä. Mutta kun puhe on bussilinjoista, junaa kuulema käytetäänkin !?!

  VastaaPoista
 14. HSL lempinimeltään Höslä on antanut blogissa ja lehdistössä koko ajan ristiriitaisia lausuntoja. Oletettavasti Höslä pitää tämän tietysti pöydällä kunnes vaalit on ohi. Höslän tiedotus voisi ohjeistaa väkeään niin, että lausunnot olisivat kaikilla Höslän väellä samanlaisia ja yhtemäisessä linjassa. Nyt näin ei ole.

  VastaaPoista
 15. Käsittämätön perustelu 72:n Yrittimaantien osuuden poistamiseksi "Aivan alueen keskellä kävelymatka joillakin asukkailla on hieman yli 400 metriä, mutta tämäkin jää selvästi suunnitteluohjeen salliman 600 metrin enimmäismatkan alle." Tällä perusteella voi lopettaa kaikki Helsingin raitiovaunulinjat niihin tuskin kukaan joutuu kävelemään 600 metriä. Nyt esitetty ehdotus on siis todella suuri heikennys huonojalkaiselle työmatkalaiselle. Voisi edes olla työmatkoja ajatellen linja joka kulkee esim. klo 6.45-8.30 ja 16.30-18.45 välisenä aikana (esimerksi kolme/nejä kertaa tunnissa). Jos bussi ei Yrttimaantietä kulje niin todennäköistä on, ettei lumiakaan aurata jalkakäytäviltä. Siinä sitten taaperrat lumikinoksessa tai jäisellä tiellä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nimenomaan. Ja näiden kävelymatkaan pohjaavien perusteluiden taustalla tuntuu aina olevan sellainen ajattelu, että mitataan matka lähimmälle pysäkille, viis siitä mihin se bussi sieltä sitten menee.

   Poista
 16. HSL:n kommentit osoittavat kylmäävää ylimielisyyttä ja täydellistä välinpitämättömyyttä sen suhteen, millaiseksi julkisen liikenteen arki Töyrynummella muodostuu. "Yhteydet eivät poistu, mutta matkat muuttuvat vaihdollisiksi." Onko HSL:n suunnittelijoilla mitään käsitystä siitä, miten paljon vaihtoihin käytettävä aika pidentää matkantekoa? Helposti vähintään 40 minuuttia päivässä, mikä on pitkä aika 12-vuotiaan lapsen koulupäivässä. "Kävelymatka lähimmälle pysäkille on enimmillään 400 metriä." Eli ei mitään väliä sillä, minne lähimmältä pysäkiltä pääsee? Jos matka suuntautuu edelleen sinne Oulunkylään, matkaa pysäkille onkin puolitoista kilometriä. Ei mikään nopea vaihtoehto tämäkään. Ja millä konstilla HSL aikoo ahtaa kaikki Töyrynummen työmatkalaiset busseihin aamuisin ja iltaisin? Nyt keskustaan päin ja juna-asemille pääsee neljällä eri bussilla, mutta suunnitelman mukaan pian kaikki ahtautuvat vartin välein ruuhka-aikaan kulkevaan 73:een. Ei tarvitse olla kovinkaan taitava ennustaja nähdäkseen, että tämä suunnitelma lisää yksityisautoilua ja pysäköintiongelmia paikallisjuna-asemilla. Onko tämä järkevää ja kestävää suunnittelua? Olen aina suosinut julkista liikennettä, koska se on Helsingissä toiminut kohtuullisesti, mutta nyt HSL lähettää minut elämäni ensimmäistä kertaa autokauppaan.

  VastaaPoista
 17. Liekö päättäjillä kiinnostusta siihen, mistä nuo linjan 72 aamuiset ruuhkapiikit syntyvät? Lähdöillä 7.21 & 7.41 sekä 9.01 & 9.25 nuoret matkaavat kouluun Oulunkylään; lähdöllä 8.01 kouluun Pukinmäkeen.

  Päättäjät tuntuvat uskovan, että nuo nykyisen linjan 72 ensimmäisiltä pysäkeiltä kyytiin nousevat ASUVAT NOILLA PYSÄKEILLÄ. Todellisuudessa nuoret kävelevät jo nyt noille pysäkeille 500-1000m (Tapanilan & Tapaninvainion & Töyrynummen alueilta). Kun siihen lisätään patikointi suunnitellun reitin pysäkeille, kävelymatka on jotain aivan muuta kuin mistä nyt puhutaan.

  Lasten koulumatka venytetään nyt todella kohtuuttomaksi. Toivon, että vielä löytyy jostain tähän asiaan järki.

  Käsittämätöntä on myös se, miten valtavasti reittisuunnitelma muuttui ensimmäisen palautekierroksen jälkeen (huonontaen monien alueitten yhteyksiä dramaattisesti), mutta nyt ei lähes tuhansiin palautteisiin reagoitu juuri lainkaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Olen vuosia kulkenut kouluihin 72:lla aamuisin, mm. Pukinmäkeen ja Mäkelänkadulle, lisäksi iltaisin muihin menoihini olen käyttänyt lähes pelkästään 72:sta. Uuden suunnitelman mukaan kävelyä tulisi reilu kilometri 72:n uudelle pysäkille. 73:n pysäkki olisi toki muutamien satojen metrien päässä, mutta ei se hyödytä mitään, kun 73:sta ei voi vaihtaa 72:een eikä 73 mene lähimainkaan sinne, minne minun tarvitsisi kulkea.

   En vain mitenkään saa ymmärrettyä, miksi töyrynummelaisten yhteyksiä tulee huonontaa näin merkittävästi. Perusteluina on esitetty kehärataa ja linjaa 560, mutta kumpikaan ei poista tarvetta Töyrynummen yhteyksille.

   Väite siitä, että 72 palvelee uudella reitillään suurempaa ihmisjoukkoa on outo. Eikö 72 palvelisi kaikista suurinta ihmisjoukkoa, jos se kulkisi Yrttimaantien ja Yläkaskentien kautta Siltamäkeen? Suutarilantien muutamalta pysäkiltä tulisi vain pieni määrä ihmisiä Yrttimaantien seutuun verrattuna, kun sieltä kulkee uudessa suunnitelmassa 611 myös Mäkelänkadulle.

   Poista
 18. Tämä jatkuva veivaaminen on todella raskasta. Oletan, että suunnitelman taustalla on Helsingin yleiskaavaluonnos, joka sekin on aikamoinen myllerrys joillekin alueille jos se toteutuu.Helsinki on kaunis kaupunki, en ymmärrä miksi pitää rakentaa joka paikka täyteen. Euroopassa on paljon pienempiä kaupunkeja, toivoisin Helsingin pysyvän sellaisena sekä myös, että liikenneyhteydet olisivat hyvät. Ketä varten Helsinkiä rakennetaan? Veronmaksajia vai jotakin muuta varten?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Erehdyt. Suunnitelmasta näkee, ettei sen taustalla ole yleiskaavaa, eikä mitään muutakaan kaavaa tai nykyisen/ tulevan asutuksen liikkumistarpeita. Tämä näkyy myös näistä palautesivujen kommenteista.

   Poista
  2. Käyhän tutustumassa yleiskaavaan ja katso sitten suunnitelmaa esim. Malmin keskus, Pukinmäki, Tapaninvainio.


   Poista
  3. Eipä ole ainakaan otettu huomioon sitä, että Fallkullan kolmioon (= liki Suurmetsäntietä) ollaan jo lähivuosina rakentamassa uusia asuintaloja. Tämä ei edes liity kiisteltyyn lentokentän rakentamiseen, vaan tapahtuu siitä riippumatta ja melko pian.
   Linjan 74/74N NYKYINEN reitti palvelisi myös heitä!
   Reitin siirto kadulle, jolla jo ennestään kulkee kaksi muutakin linjaa tuntuu hölmölle, kun samalla uusia taloja saava Suurmetsäntie jää ilman yhtään linjaa !!!

   Poista
 19. Nousijamäärätietoja esitetään perusteluiksi joidenkin linjojen vähäiseen käyttöön. Nämä ilmeisesti lasketaan matkalippujen leimaamisesta?
  Kun leimaa lipun kyytiin noustessa, eihän se kerro MISSÄ JÄÄ POIS. Lastenvaunujen/rattaiden kanssa kulkevat eivät myöskään leimaa ja heitä saattaa olla paljonkin. Useampi matkaaja on myös kertonut omia kokemuksia, joissa kyydissä on ollut reilusti matkustajia...

  VastaaPoista
 20. Nykyisen 70V:n viimeinen vuoro arkisin ja lauantaisin lähtee Rautatieasemalta klo 21.30 ja sen jälkeen vuorot muuttuvat 70:ksi. 70 V muuttuu linjasi 611. Onko 611:n illan aikataulu sama kuin nykyisen 70V:n? Jos näin on niin yölinjan 70 pitäisi aloittaa liikennöinti samalla tavalla kuin 70 nykyisin. Luonnoksessa on esitetty että yölinjan 70 liikennöinti alkaisi vasta klo 23.30. Meitä lähimpänä oleva Puistolan asema on iltaisin todella rauhaton, joten toivomme, että yölinjan aloittaisi heti kun 611 on lopettanut tai sitten niin, että 611 jatkaisi siihen saakka kun yölinja aloittaa. Lisäksi kannatan tällä palstalla esitettyä ehdotusta, jossa 79 jättäisi Siltamäen ostoskeskuksen väliin turhana. Ostarilla on todella korkeita korokkeita ja bussi joutuu hidastamaan vauhtia reippaasti. Lisäksi esim. Pohjantähden tien pysäkin kohdalla tie on niin kapea, että bussit eivät sovi ohittamaan toisiaan vaan joutuvat odottelemaan. Nykyisin 73 on täysin tyhjä mennessään Ala-Tikkurilan pysäkille. Jatkossa 611 kulkee niin läheltä, että moni Ala-Tikkurilasta käyttää varmasti sitä niin kuin jo nyt moni kävelee 70v:n pysäkille. Onko mitään järkeä ajattaa 73 linjaa täysin tyhjänä? Kerrotte saatetekstissänne, että olette käyneet paikan päällä tekemässä havaintoja. Suunnitelmaa katsoessa en valitettavasti tätä usko.

  VastaaPoista
 21. 73 Yrttimaantien alueella ei toimi korvaavana 72:lle, se toimii lähinnä korvaavana nykyisille 77A:lle ja 577 eli yhteytenä Malmille. Pysäkin kaukaisuuden lisäksi merkittävä huononnus on se, että 73.n vuoroväli on harva ja vaihtoehtoinen yhteys Malmille eli 561B kulkee taas eri suuntaan ja eri pysäkeiltä. Nykyisinhän esimerkiksi junalle mennessä on voinut hypätä joko Malmin asemalle tai Pukinmäen asemalle menevään bussiin, kumpi on ensin pysäkille tullut.

  VastaaPoista
 22. Niinpä sitten jätitte Ormuspellon, Teerisuontien ja Ala-Malmin täysin vaille bussilinjoja. Ihmettelen kyllä suuresti. 74 olisi hyvinkin voinut kulkea Ormuspellon kautta tai vaikka koukata Malmin aseman jälkeen Vilppulantielle ja edelleen Sepänmäkeen. Uusi rakenteilla oleva alue, lapsiperheitä, senioreja, vanhusten palvelutalo.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Myös Suurmetsäntie jää vaille ainuttakaan linjaa !!! Myös sinne on tulossa lähivuosina uusia taloja !!!
   74 linjaa olisi syytä miettiä vielä !!!

   Poista
  2. Eikös se 554 mene ent.76AB reittiä ala malmille asti

   Poista
 23. Eikö teillä ollut tarkoitus korvata 76 a ja b bussilla 74.
  Tekemänne muutos vie vain Malmin asemalle.
  Vilppulantie, Teerisuontie, Tullbergintie on unohdettu.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. 76AB korvattaneen osittain linjalla 554. 74 on taas suunniteltu muutettavaksi niin, ettei se enää palvele oikein ketään.

   Poista
 24. Poikittaisliikenne viikonloppuisin?

  Onko suunnitelmissa mietitty ollenkaan tarvetta poikittaisliikenteelle viikonloppuisin? Nyt kun 554K päätepysäkki siirretään Itäkeskuksesta Porttipuistoon ei poikittaisliikenteelle jää mielestäni ensimmäistäkään linjaa joka ajaisi viikonloppuisin. Mielestäni toimiva poikittaisliikenne Kehä1:lle (nykyisin 54+554K) olisi erittäin suotavaa ettei kaikkien tarvitse aina mennä keskustan kautta...

  VastaaPoista
 25. Kokous asiakirjoista lainattua:


  Jaahah, miksi sitten on muutoksia perusteltu SÄÄSTÖILLÄ ?!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Linjastosuunnitelmalla ei ole vaikutusta liikennöintikustannuksiin

   oli siis se lainattu lause, joka edellisestä katosi

   Poista
 26. Ehkä se oli se syy miksi HSLn hallitus hylkäsi esityksen. Liian kallis, eli karsitaan lisää.

  VastaaPoista
 27. Helsinki tarvitsee toisen metrolinjan jota ollaan suunniteltu Helsinkiin jo monta. Asemiakin on valmiina ja rakennetaa parhailaan Pasilassa.
  Miksei toiseta metrolinja ole mitää uusia suunnitelmia tai rakentamis aikataulua. Espa/Eira- Kamppi -Töölöö – Meilahti – Pasila -Kumpula – Vanhakaupunki- Viikki- Alppikylä – Porttipuisto-Hakunila/Maunula-Torpparinmäki- Tammisto- Kartanonkoski- Vantaanportti- Aviapolis- Lentoasema – Hyrylä. Wikipedian mukaan ja ksv rapottien perutteella rakentaminen vuonna 2019, alkaako?
  Kun Helsinki bulevardisoi kaikki pääväylät, niin ruuhkat vain kasvaa enitisestään, Toinen metrolinja vähentäisi ruuhkia todella huomattavasti , se toimii paremmin ja nopeammin kuin raitiovaunulla liikkuminen. Toisen metrolinjan hyötynä ovat myös , liityntälinjojen lisäys , joka helpottaa keskustan bussien ruuhkaa keskustassa. Helsingin keskustaan pääsisi metrolinjoilla ja junilla ,raitiolinjoilla ja runkolinjoilla ainoastaa keskustaan. Helsingin keskustaan voidaan siten myös uudistaa nykyisten bussiterminaalien osalta. maanalla kulkeva toinen metrolinja , uudistaa myös kaupungin osia tiivistämisellä ja palveluiden kehittämisellä. Munkkivuoren jo louhittua metrotunnelia voisi käyttää myös joko raitiovaunuvarikonna tai sitten kolmaslinjan tulisi sinne Meilhdesta saisi hyvi tehty metrolinja haaran väille munkkivuori -Ruskeasuo- Meilahti -kamppi. Toinen metrolinja ei ole vain Helsinkiläisiä varten, vaan koko Helsingin seutua kattava hanke, jonka voi toteuttaa vaiheittain kaupungin osien tiivitämisen ja pääväylien bulevardisointien myötä.

  VastaaPoista

Lähetä kommentti: