torstai 5. helmikuuta 2015

Muutoksia suunnitelmaluonnokseenKiitos runsaasta palautteesta, jota olemme saaneet 23.12. julkaisemastamme suunnitelmaluonnoksesta. Palautteen perusteella olemme tehneet luonnokseen useita muutoksia, jotta linjasto palvelisi paremmin koillishelsinkiläisten liikkumistarpeita. Kaikkia toiveita emme ole voineet toteuttaa, mutta olemme pyrkineet löytämään ratkaisuja, jotka helpottaisivat mahdollisimman monen matkustamista kasvattamatta kuitenkaan kustannustasoa. Joistakin edellisessä suunnitelmaluonnoksessa esittämistämme parannuksista olemme kuitenkin joutuneet luopumaan.Linkit uuden linjastosuunnitelmaluonnoksen karttoihin ja muuhun materiaaliin löytyvät alta. Luonnosta voi kommentoida blogissa 1.3.2015 asti. Palautteen antaminen on mahdollista myös HSL:n nettisivujen palautelomakkeella. Uuden linjaston mukainen liikenne on tarkoitus käynnistää syksyllä 2017.Valtaosa edellisen suunnitelmaluonnoksen palautteesta koski linjalle 72 esitettyjä muutoksia. Paljon palautetta tuli myös Alppikylän ja Sepänmäen yhteyksistä keskustaan. 


MuutoksetUudessa suunnitelmaluonnoksessa linja 72 liikennöi edelleen nykyistä reittiään Rautatientorilta Oulunkylään, Pukinmäkeen ja Tapaninvainioon. Suutarilantieltä bussi jatkaa Siltamäkeen. Vastaavasti aiemmin esitettyä uutta linjaa 61 ei perusteta, jolloin yhteydet Mäkelänkadun suunnasta Malmille eivät parane. Töyrynummen itäosaa palvelee linja 561B, joka liikennöi Itäkeskuksesta Malmille ja edelleen Kirkonkyläntietä, Peltokyläntietä ja Siltakyläntietä Siltamäkeen, Töyrynummelle ja Tapanilan urheilukeskukselle. Erälle pääsee edelleen myös linjalla 73, lähin pysäkki Tapaninkyläntiellä n. 300 metrin päässä. Linjalla 74 pääsee Päivöläntielle n. 500 metrin päähän. Tapanilan asemalta Erälle on vajaan kilometrin kävelymatka.Linjan 68 reittiä nopeutetaan. Bussi ajaa Kustaa Vaasan tien ja Lahdenväylän kautta. Vaihtoehtoisena reittinä tullaan vielä tutkimaan ajamista Kustaa Vaasan tien, Koskelan liittymän ja Viikintien kautta, koska näiden reittien ajoajassa ei näyttäisi olevan eroa. Koska linja 68 ei enää palvele tällä reitillä Arabian aluetta, harvenee vuoroväli hieman nykyisestä. Vastaavasti linjan 71 vuoroväli tihenee, jotta Arabiaan jää riittävästi liikennettä palvelemaan suurta matkustajamäärää. Samalla linja palvelee paremmin kasvavaa Viikinmäen aluetta. Linjan 71 ruuhka-aikoina liikennöivä ja Pukinmäkeen päättyvä V-reitti säilyy.Linjojen 69 ja 74 yhdistämisestä luovutaan. Sen sijaan linjan 69 reittiä jatketaan Malmilta Sepänmäen ja Alppikylän kautta Jakomäkeen, jolloin Jakomäen suunnasta muodostuu vaihdoton yhteys esimerkiksi Oulunkylään. Linjan 69 päätepysäkki siirtyy nykyiseltä paikaltaan Elielinaukiolta Kamppiin, koska Elielinaukiolta poistuvat bussien pikapysäköintipaikat keskustakirjaston rakennustöiden alkaessa. Pikapysäköintipaikkojen poistuessa osa nykyisistä lähtölaitureista joudutaan muuttamaan pikapysäköintipaikoiksi. Linjan 69 uusi reitti luo uuden yhteyden Kampista ja Töölön sisäosista Pasilaan. Reitti palvelee nykyistä paremmin myös Töölön ja Kivelän sairaaloita. Taka-Töölön ja Malmin välillä linjan reitti säilyy nykyisenä eli linja kulkee Pukinmäen läpi ja Malmin sairaalan ohi.Linja 73 säilytetään nykyisellä reitillään Hakaniemestä Malmin kautta Ala-Tikkurilaan. Linjan 74 reitti muutetaan kulkemaan Hakaniemestä linjan 73 reittiä Malmilla ja edelleen Tapanilan, Tapulikaupungin ja Puistolan kautta Heikinlaaksoon. Tällä linjalla onnistuvat myös useissa palautteissa toivotut matkat Puistolasta Malmin jäähallille. Yhdessä linjat 73 ja 74 muodostavat Hakaniemestä Malmille ja Tapulikaupunkiin runkolinjamaisen tiheän yhteyden. Yhteisen reittiosuuden vuoroväli on ruuhka-aikoina n. 7–8 minuuttia ja muina aikoina pääosin 10 minuuttia. Tapanilaan liikennöi nykyisten linjojen 74 ja 76A/B sijaan vain yksi linja, mutta se tarjoaa kuitenkin nykyistä tiheämmän yhteyden sekä Malmille että Hakaniemeen.Linjojen 75 ja 77 reitit vaihdetaan edellisen suunnitelmaluonnoksen mukaisesti päittäin Viikin liittymän ja Jakomäen/Alppikylän välillä. Edellisestä luonnoksesta poiketen linjaa 77 ajetaan myös keskipäivällä, iltaisin ja viikonloppuisin. Koska tämä tuo merkittäviä lisäkustannuksia aiempaan luonnokseen nähden, ei Jakomäen ja Malmin välistä yhteyttä voida tihentää. Aiemmassa suunnitelmaluonnoksessa esitettyä tiheää liityntälinjaa 78 ei siten perusteta, vaan Jakomäestä, Alppikylästä ja Sepänmäestä Malmille pääsee linjalla 69. Jakomäestä keskustaan pääsee linjoilla 75, 77 ja 717. Linja 717 korvaa nykyisen linjan 741, kun Vantaan bussireitit muuttuvat syksyllä 2015.Linjan 79 reitti jatkuu Malmilta Siltamäen ja Suutarilan kautta Puistolan asemalle. Vuoroväli tihenee ja linjan 79 rinnalle perustetaan ruuhka-aikoina liikennöivä B-reitti vilkkaimmalle reittiosuudelle Siilitien metroasema–Latokartano. Siilitie–Latokartano -osuudella liikennöidään ruuhka-aikoina 5 minuutin vuorovälillä. Muuten linja 79 liikennöi pääosin 10 minuutin välein. Uusi reitti luo usein toivotun vaihdottoman yhteyden Herttoniemestä, Latokartanosta ja Pihlajamäen sisäosista Malmin sairaalalle.Edellisessä suunnitelmaluonnoksessa esitettyä tiheävuorovälistä linjaa 70 Hakaniemestä Malmin kautta Siltamäkeen, Suutarilaan ja Puistolan asemalle ei perusteta, mutta Siltamäen ja Suutarilan alueelta on vaihdoton yhteys keskustan suuntaan linjalla 611/611B ja Siltamäestä myös linjalla 72. Linjalla 79 pääsee vaihtamatta Siltamäestä ja Suutarilasta Viikin kampukselle, mutta matkat Kumpulan kampukselle muuttuvat vaihdollisiksi. Tiheiden vuorovälien ansiosta vaihdolliset yhteydet esimerkiksi Pihlajamäessä vaihtaen ovat sujuvat. Linja 70 jää liikennöimään arkisin nykyisen linjan 70T reittiosuutta Kamppi–Sturenkatu–Pihlajamäki–Malmi. Viikonloppuisin Helsinginkadun ja Töölön suuntaan matkustaessa voi esimerkiksi vaihtaa Sörnäisissä ratikkaan ja Kamppiin matkustaessa voi vaihtaa Sörnäisissä metroon. Malmilta Töölöön pääsee myös linjalla 69.


Linjalle 506 Kumpulan ja Pasilan välille esitetystä reittimuutoksesta on tullut viime päivinä useita palautteita, joissa on oltu huolissaan erityisesti Kumpulan ja Käpylän välisistä koulumatkayhteyksistä sekä yhteyksistä Kumpulasta ja Käpylästä Pasilaan ja Meilahteen. Tässä uudessa luonnoksessa linjan 506 reitti kulkee edelleen lyhyempää ja nopeampaa reittiä Sturenkadun ja Mäkelänkadun kautta, jolloin linja parantaisi yhteyksiä muun muassa Haaga-Helia ammattikorkeakoululle, Mäkelänrinteen lukiolle ja Vallilan työpaikka-alueelle. Käymme kuitenkin palautteissa esitetyt perustelut läpi ja tarkistamme Käpylä-Kumpula -alueen nousijamäärätiedot ennen päätöksentekoa. Esittämämme reittimuutos poistaisi linjan 506 Kumpulanmäeltä, mutta linjalla olisi edelleen pysäkit Kustaa Vaasan tien ja Hämeentien risteyksessä, mistä useimmat muutkin Kumpulan kampusta palvelevat linjat kulkevat. Linjan 506 sijaan  Kumpulanmäen kautta voidaan siirtää ajamaan linjat 52 ja 56, joten katulämmitykselle on edelleen tarvetta.