torstai 26. maaliskuuta 2015

Viimeiset viilaukset linjastoonLinjastosuunnitelman viimeistelyvaiheessa olemme tehneet vielä pieniä muutoksia joihinkin reitteihin:


  • Linja 68 ajaa Koskelan liittymästä Viikkiin Viikintien kautta (ei Lahdenväylää)
  • Linja 70 ajaa Pihlajamäen ja Pukinmäen kautta Malmille, päätepysäkki Ala-Malmilla
  • Linjan 71V korvaa lyhyempi ruuhkalinja 71B, jonka päätepysäkki on Viikissä
  • Puolet linjan 72 lähdöistä ajetaan ruuhka-aikoina Yrttimaantien kautta Tapanilan urheilukeskukselle (linja 72V)
  • Linjan 506 reitti säilytetään Intiankadulla ja Koskelantiellä


Linjan 68 reittiä muutetaan, jotta se olisi sujuvampi Viikissä. Viikintietä kulkeva reitti palvelee myös Viikinrannan asukkaita. Viikintietä ja Lahdenväylää kulkevien reittien matka-ajoissa ei ole merkittävää eroa. 

Linjan 68 reitti Koskelan ja Viikin välillä kulkee Viikintietä

Linjan 70 reitti muutetaan kulkemaan Pihlajamäen ja Pukinmäen läpi Ylä-Malmille, josta edelleen Ala-Malmille. Päätepysäkki tulee Pikkalankadulle ns. alaterminaaliin. Linjan 70 päätepysäkkiä ei voida sijoittaa aikaisemman suunnitelman mukaisesti Malmin sairaalan pihaan, koska siellä ei ole riittävästi tilaa bussin pikapysäköintipaikalle. Bussi ei voi seistä odottamassa lähtöaikaansa sairaalan pihan pysäkillä, koska sitä käyttävät myös LähiBussi-linjat 702 ja 703.

Linjojen 70, 71B/V ja 79 muutokset Pihlajamäen, Pukinmäen ja Malmin alueella.

Linjan 70 uusi reitti parantaa yhteyksiä Pukinmäestä Viikkiin ja Kumpulaan. Myös yhteydet Pukinmäestä Malmille lisääntyvät, kun tätä väliä ajaa linjan 69 lisäksi myös linja 70. Molemmilla linjoilla pääsee kauppakeskuksen ja Malmitalon viereen.

Koska linja 70 tarjoaa yhteyden Pukinmäestä Viikin ja Kumpulan suuntaan, ei ruuhkalinjaa 71V enää tarvita. Linjan 71V käytössä Pukinmäessä oleva kääntöpaikka on poistumassa asuinrakentamisen tieltä ja linjan säilyttäminen olisi edellyttänyt uuden korvaavan päätepysäkin rakentamista. 71V:n sijaan ajetaan linjaa 71B, jonka päätepysäkki sijoitetaan Viikkiin. Linjalla 71B varmistetaan riittävä kapasiteetti linjan 71 kuormittuneimmalla reittiosuudella Pihlajistosta, Viikinmäestä ja Arabiasta keskustan suuntaan. Linjojen 71 ja 71B yhteisellä reittiosuudella vuoroväli on ruuhka-aikoina noin 5 minuuttia.

Samassa yhteydessä linjan 79 reittiä nopeutetaan siirtämällä se kulkemaan Pihlajamäestä Latokartanontietä Malmille. Viikistä Rapakiventielle pääsee linjalla 70. 

Puolet linjan 72 ruuhka-ajan vuoroista ajetaan nykyiselle päätepysäkille Tapaninkylään linjana 72V, millä varmistetaan työ- ja koulumatkojen sujuvuus vilkkaimpina matkustusaikoina. Keskellä päivää, iltaisin ja viikonloppuisin linjan 72 käyttö Töyrynummen ja Tapaninkylän pysäkeillä on ollut vähäistä. 

Linjan 72 reitti haaroitetaan Siltamäkeen ja Tapaninkylään.

Linjan 506 reitti säilytetään Kumpulan ja Pasilan välillä nykyisenä. Kääntyminen bussilla Mäkelänkadulta vasemmalle Sturenkadulle on osoittautunut vaikeaksi järjestää sujuvaksi yhdessä kaupungin vilkkaimmista risteyksistä. Raitioliikenteen linjastosuunnitelmassa on esitetty linjan 7 reitin kulkevan tulevaisuudessa Sörnäisistä Mäkelänkadun kautta Pasilaan ja edelleen Meilahteen eli yhteydet Vallilasta Meilahteen tulevat joka tapauksessa paranemaan siinä vaiheessa, kun linjan 7 jatke Meilahteen toteutuu (arviolta 2020-luvulla).

Linjan 506 reitti säilyy Intiankadulla ja Koskelantiellä.

Suunnitelma valmistumassa


Työstämme parhaillaan linjastosuunnitelman raporttia, jonka on määrä valmistua huhtikuun aikana. HSL:n hallitus käsittelee linjastosuunnitelmaa vielä kevään aikana. Linjastomuutokset on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2017.

torstai 12. maaliskuuta 2015

Toisen palautekierroksen satoaPyysimme palautetta ja kommentteja 5.2. julkaisemastamme päivitetystä linjastosuunnitelmaluonnoksesta. Määräaikaan 1.3. mennessä saimme eri kanavien kautta lähes 600 palautetta, kommenttia, ehdotusta ja muuta yhteydenottoa. Kiitos aktiivisesta osallistumisesta!

Saamissamme palautteissa nousi selvästi esiin kaksi asiaa: linjalle 72 esittämämme reittimuutos Töyrynummen–Tapaninkylän alueella sekä linjojen 76A ja 76B korvaaminen linjoilla 74 ja 554.

Linjan 72 reittimuutos ja korvaavat yhteydet


Linjan 72 päätepysäkki siirtyy suunnitelmaluonnoksen mukaan Tapanilan urheilukeskukselta Siltamäkeen, jolloin reittiosuus Yrttimaantieltä Erälle poistuu. Matkakorttijärjestelmän keräämien nousijamäärätietojen sekä paikan päällä tekemiemme havaintojen perusteella linjan 72 käyttö poistuvaksi esittämällämme reittiosuudella on muutamia vilkkaimpia lähtöjä lukuun ottamatta varsin vähäistä. Vilkkaimman ruuhka-ajan ulkopuolella nousijoita on yleensä vain muutama lähtöä kohti. Reittimuutoksen myötä linja 72 saadaan palvelemaan laajempaa käyttäjäkuntaa kuin nykyisellä reitillä. Vaikka linja 72 poistuisikin Yrttimaantien–Tapaninkylän alueelta, eivät joukkoliikenneyhteydet tältä alueelta kuitenkaan loppuisi. Linjastosuunnitelmaluonnoksen mukaan linja 73 ajaisi edelleen nykyistä reittiään tarjoten yhteyksiä muun muassa Malmin ja Puistolan asemille sekä Viikin, Kumpulan, Sörnäisten ja Hakaniemen suuntaan. Linjaa 77A korvaava uusi linja 561B tarjoaisi yhteyksiä Siltamäen kautta Malmille ja Itäkeskukseen. Tapaninkylän puolella myös linjan 74 pysäkit ovat kävelyetäisyydellä. Yhteydet esimerkiksi Pukinmäkeen, Oulunkylään ja Mäkelänkadun suunnalle eivät poistu, vaan matkat muuttuvat vaihdollisiksi.

Suunnitelmaluonnoksen mukaan Yrttimaantietä päästä päähän ei enää kulkisi bussia, vaan lähimmät yhteydet olisivat Yrttimaantien länsipäässä linjat 72 ja 79, Yrttimaantien itäpäässä linja 561B ja hieman etelämpänä Tapaninkyläntiellä linja 73. Töyrynummen aluetta palvelevat myös linjat 611 ja 611B, joiden lähin pysäkki ”Kytöpolku” on Suutarilantiellä Töyrynummen luoteispuolella. Tässä suunnitelmassa ei ole tarkemmin suunniteltu pikkubusseilla ajettavien lähibussilinjojen reittejä, mutta esimerkiksi linjalla 703 voidaan järjestää korvaavia asiointiyhteyksiä Yrttimaantien pysäkeille. Koko Töyrynummen alueella kävelyetäisyys lähimmälle bussipysäkille on linjastomuutosten jälkeenkin HSL:n joukkoliikenteen suunnitteluohjeen mukainen. Suurimmalla osalla asukkaista kävelymatka lähimmälle pysäkille on enimmillään n. 400 metriä. Aivan alueen keskellä kävelymatka joillakin asukkailla on hieman yli 400 metriä, mutta tämäkin jää selvästi suunnitteluohjeen salliman 600 metrin enimmäismatkan alle.

Linjastosuunnitelman viimeistelyvaiheessa selvitämme, onko Töyrynummen–Tapaninkylän alueelta mahdollista järjestää kohtuullisin kustannuksin ruuhka-aikoina liikennettä Pukinmäen ja Oulunkylän suuntaan. Muina aikoina tarve tällaiselle yhteydelle on nousijamäärätietojen mukaan niin vähäistä, ettei perustetta vaihdottoman yhteyden säilyttämiselle ole. Korvaavia vaihdollisia yhteyksiä esimerkiksi Oulunkylän suuntaan on Malmin kautta, josta matkaa voi jatkaa junalla sekä busseilla 69, 552 ja 554.

Linjoja 76A ja 76B korvaavat yhteydet


Linjat 76A ja 76B liikennöivät Malmilta Tapanilaan, Puistolaan ja Fallkullaan. Erityisesti radan itäpuolella Fallkullassa ja Puistolassa linjat ovat olleet varsin vähän käytettyjä. Keskeisin syy tähän on varmasti se, että reitin varrella on vain vähän asutusta Malminkaaren ja Suurmetsäntien varressa. Fallkullan asutus sijaitsee Malminkaaren ja radan välissä pääosin kävelyetäisyydellä Tapanilan asemasta, jolloin valtaosa alueen asukkaista käyttää ensisijaisena joukkoliikenneyhteytenään junaa. Malminkaaren itäpuolella ja Suurmetsäntien eteläpuolella sijaitsee Malmin lentokentän kiitorata.  Suurmetsäntien pohjoispuolellakaan asutusta ei ole aivan bussireitin läheisyydessä.

Linjastosuunnitelmaluonnoksessa rengaslinja 76A/B korvataan linjoilla 74 ja 554, joiden reitit muuttuvat. Linja 74 liikennöi Heikinlaaksosta Puistolan, Tapulikaupungin ja Tapanilan kautta Malmin asemalle ja edelleen Hakaniemeen. Linja tarjoaa liityntäyhteyden junaan Puistolan ja Malmin asemilla sekä vaihdottoman asiointiyhteyden Puistolan, Tapulikaupungin ja Malmin palveluihin. Reitti palvelee myös monien alueen koulujen yhteystarpeita. Linja 554 liikennöi Hakunilasta Porttipuiston liikekeskusten kautta Heikinlaaksoon sekä Puistolan ja Fallkullan kautta Malmille. Malmilta reitti jatkuu edelleen Oulunkylän ja Maunulan kautta Leppävaaraan. Linjat 74 ja 554 tarjoavat vaihdottomina kaikki ne yhteydet, mitkä linjat 76A ja 76B tarjoavat lukuun ottamatta yhteyttä Fallkullasta Puistolaan Puistolantien länsipuoliselle alueelle. Tätä yhteyttä palvelee arkisin päiväsaikaan pienkalustolla ajettava lähibussilinja 705, joka tarjoaa yhteyden muun muassa Puistolan terveysasemalle. Nousijamäärätietojen perusteella kaikilta Fallkullan ja Suurmetsäntien alueen pysäkeiltä yhteensä nousee arkisin linjalle 76B Puistolan suuntaan keskimäärin alle yksi matkustaja lähtöä kohden. Nousijamäärien perusteella vaihdottoman bussiyhteyden tarve Fallkullan ja Puistolan länsiosan välillä on niin vähäistä, että yhteys voi olla linjan 705 liikennöintiaikojen ulkopuolella vaihdollinen.

Linjojen 74 ja 554 suunnitellut reitit Malmi - Tapanila - Fallkulla - Puistola -alueella


Linjan 554 osalta on joissakin palautteissa esitetty huoli siitä, että linja pysähtyisi harvemmin kuin nykyinen linja 76A/B. Tällaista suunnitelmaa HSL:llä ei kuitenkaan ole, vaan lähtökohtana suunnittelussa on ollut, että linja käyttäisi normaaliin tapaan kaikkia reitin varrella olevia pysäkkejä. Lisäksi huolta ovat herättäneet pysäkkijärjestelyt Malmin aseman kohdalla. Lähtökohtana tässäkin asiassa on, että linjalle pyritään järjestämään pysäkit mahdollisimman läheltä asemaa, kauppakeskusta ja muita alueella olevia keskeisiä palveluita. Linja 554 parantaa Fallkullan, Puistolan ja Heikinlaakson asukkaiden poikittaisyhteyksiä Itä-Vantaan, Länsi-Helsingin ja Espoon suuntiin. Heikinlaaksossa paranevat myös yhteydet Malmille, kun vaihdoton yhteys on sekä linjalla 74 että 554.

Suunnitelma viimeistelyvaiheessa


Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma on parhaillaan viimeistelyvaiheessa. Maaliskuun aikana tarkastelemme vielä joitakin palautteissa ja suunnittelutyössä esiin tulleita yksityiskohtia. Suunnitelmaraportti valmistuu huhtikuun aikana. Linjastosuunnitelma pyritään viemään HSL:n hallituksen käsiteltäväksi vielä kevään aikana, jotta HSL:n jäsenkunnat voivat ottaa kantaa suunnitelmiin samalla, kun ne antavat lausuntonsa HSL:n vuosien 2016–2018 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Valtaosa linjastomuutoksista on tarkoitus toteuttaa elokuussa 2017 syysliikenteeseen siirryttäessä.

torstai 5. helmikuuta 2015

Muutoksia suunnitelmaluonnokseenKiitos runsaasta palautteesta, jota olemme saaneet 23.12. julkaisemastamme suunnitelmaluonnoksesta. Palautteen perusteella olemme tehneet luonnokseen useita muutoksia, jotta linjasto palvelisi paremmin koillishelsinkiläisten liikkumistarpeita. Kaikkia toiveita emme ole voineet toteuttaa, mutta olemme pyrkineet löytämään ratkaisuja, jotka helpottaisivat mahdollisimman monen matkustamista kasvattamatta kuitenkaan kustannustasoa. Joistakin edellisessä suunnitelmaluonnoksessa esittämistämme parannuksista olemme kuitenkin joutuneet luopumaan.Linkit uuden linjastosuunnitelmaluonnoksen karttoihin ja muuhun materiaaliin löytyvät alta. Luonnosta voi kommentoida blogissa 1.3.2015 asti. Palautteen antaminen on mahdollista myös HSL:n nettisivujen palautelomakkeella. Uuden linjaston mukainen liikenne on tarkoitus käynnistää syksyllä 2017.Valtaosa edellisen suunnitelmaluonnoksen palautteesta koski linjalle 72 esitettyjä muutoksia. Paljon palautetta tuli myös Alppikylän ja Sepänmäen yhteyksistä keskustaan. 


MuutoksetUudessa suunnitelmaluonnoksessa linja 72 liikennöi edelleen nykyistä reittiään Rautatientorilta Oulunkylään, Pukinmäkeen ja Tapaninvainioon. Suutarilantieltä bussi jatkaa Siltamäkeen. Vastaavasti aiemmin esitettyä uutta linjaa 61 ei perusteta, jolloin yhteydet Mäkelänkadun suunnasta Malmille eivät parane. Töyrynummen itäosaa palvelee linja 561B, joka liikennöi Itäkeskuksesta Malmille ja edelleen Kirkonkyläntietä, Peltokyläntietä ja Siltakyläntietä Siltamäkeen, Töyrynummelle ja Tapanilan urheilukeskukselle. Erälle pääsee edelleen myös linjalla 73, lähin pysäkki Tapaninkyläntiellä n. 300 metrin päässä. Linjalla 74 pääsee Päivöläntielle n. 500 metrin päähän. Tapanilan asemalta Erälle on vajaan kilometrin kävelymatka.Linjan 68 reittiä nopeutetaan. Bussi ajaa Kustaa Vaasan tien ja Lahdenväylän kautta. Vaihtoehtoisena reittinä tullaan vielä tutkimaan ajamista Kustaa Vaasan tien, Koskelan liittymän ja Viikintien kautta, koska näiden reittien ajoajassa ei näyttäisi olevan eroa. Koska linja 68 ei enää palvele tällä reitillä Arabian aluetta, harvenee vuoroväli hieman nykyisestä. Vastaavasti linjan 71 vuoroväli tihenee, jotta Arabiaan jää riittävästi liikennettä palvelemaan suurta matkustajamäärää. Samalla linja palvelee paremmin kasvavaa Viikinmäen aluetta. Linjan 71 ruuhka-aikoina liikennöivä ja Pukinmäkeen päättyvä V-reitti säilyy.Linjojen 69 ja 74 yhdistämisestä luovutaan. Sen sijaan linjan 69 reittiä jatketaan Malmilta Sepänmäen ja Alppikylän kautta Jakomäkeen, jolloin Jakomäen suunnasta muodostuu vaihdoton yhteys esimerkiksi Oulunkylään. Linjan 69 päätepysäkki siirtyy nykyiseltä paikaltaan Elielinaukiolta Kamppiin, koska Elielinaukiolta poistuvat bussien pikapysäköintipaikat keskustakirjaston rakennustöiden alkaessa. Pikapysäköintipaikkojen poistuessa osa nykyisistä lähtölaitureista joudutaan muuttamaan pikapysäköintipaikoiksi. Linjan 69 uusi reitti luo uuden yhteyden Kampista ja Töölön sisäosista Pasilaan. Reitti palvelee nykyistä paremmin myös Töölön ja Kivelän sairaaloita. Taka-Töölön ja Malmin välillä linjan reitti säilyy nykyisenä eli linja kulkee Pukinmäen läpi ja Malmin sairaalan ohi.Linja 73 säilytetään nykyisellä reitillään Hakaniemestä Malmin kautta Ala-Tikkurilaan. Linjan 74 reitti muutetaan kulkemaan Hakaniemestä linjan 73 reittiä Malmilla ja edelleen Tapanilan, Tapulikaupungin ja Puistolan kautta Heikinlaaksoon. Tällä linjalla onnistuvat myös useissa palautteissa toivotut matkat Puistolasta Malmin jäähallille. Yhdessä linjat 73 ja 74 muodostavat Hakaniemestä Malmille ja Tapulikaupunkiin runkolinjamaisen tiheän yhteyden. Yhteisen reittiosuuden vuoroväli on ruuhka-aikoina n. 7–8 minuuttia ja muina aikoina pääosin 10 minuuttia. Tapanilaan liikennöi nykyisten linjojen 74 ja 76A/B sijaan vain yksi linja, mutta se tarjoaa kuitenkin nykyistä tiheämmän yhteyden sekä Malmille että Hakaniemeen.Linjojen 75 ja 77 reitit vaihdetaan edellisen suunnitelmaluonnoksen mukaisesti päittäin Viikin liittymän ja Jakomäen/Alppikylän välillä. Edellisestä luonnoksesta poiketen linjaa 77 ajetaan myös keskipäivällä, iltaisin ja viikonloppuisin. Koska tämä tuo merkittäviä lisäkustannuksia aiempaan luonnokseen nähden, ei Jakomäen ja Malmin välistä yhteyttä voida tihentää. Aiemmassa suunnitelmaluonnoksessa esitettyä tiheää liityntälinjaa 78 ei siten perusteta, vaan Jakomäestä, Alppikylästä ja Sepänmäestä Malmille pääsee linjalla 69. Jakomäestä keskustaan pääsee linjoilla 75, 77 ja 717. Linja 717 korvaa nykyisen linjan 741, kun Vantaan bussireitit muuttuvat syksyllä 2015.Linjan 79 reitti jatkuu Malmilta Siltamäen ja Suutarilan kautta Puistolan asemalle. Vuoroväli tihenee ja linjan 79 rinnalle perustetaan ruuhka-aikoina liikennöivä B-reitti vilkkaimmalle reittiosuudelle Siilitien metroasema–Latokartano. Siilitie–Latokartano -osuudella liikennöidään ruuhka-aikoina 5 minuutin vuorovälillä. Muuten linja 79 liikennöi pääosin 10 minuutin välein. Uusi reitti luo usein toivotun vaihdottoman yhteyden Herttoniemestä, Latokartanosta ja Pihlajamäen sisäosista Malmin sairaalalle.Edellisessä suunnitelmaluonnoksessa esitettyä tiheävuorovälistä linjaa 70 Hakaniemestä Malmin kautta Siltamäkeen, Suutarilaan ja Puistolan asemalle ei perusteta, mutta Siltamäen ja Suutarilan alueelta on vaihdoton yhteys keskustan suuntaan linjalla 611/611B ja Siltamäestä myös linjalla 72. Linjalla 79 pääsee vaihtamatta Siltamäestä ja Suutarilasta Viikin kampukselle, mutta matkat Kumpulan kampukselle muuttuvat vaihdollisiksi. Tiheiden vuorovälien ansiosta vaihdolliset yhteydet esimerkiksi Pihlajamäessä vaihtaen ovat sujuvat. Linja 70 jää liikennöimään arkisin nykyisen linjan 70T reittiosuutta Kamppi–Sturenkatu–Pihlajamäki–Malmi. Viikonloppuisin Helsinginkadun ja Töölön suuntaan matkustaessa voi esimerkiksi vaihtaa Sörnäisissä ratikkaan ja Kamppiin matkustaessa voi vaihtaa Sörnäisissä metroon. Malmilta Töölöön pääsee myös linjalla 69.


Linjalle 506 Kumpulan ja Pasilan välille esitetystä reittimuutoksesta on tullut viime päivinä useita palautteita, joissa on oltu huolissaan erityisesti Kumpulan ja Käpylän välisistä koulumatkayhteyksistä sekä yhteyksistä Kumpulasta ja Käpylästä Pasilaan ja Meilahteen. Tässä uudessa luonnoksessa linjan 506 reitti kulkee edelleen lyhyempää ja nopeampaa reittiä Sturenkadun ja Mäkelänkadun kautta, jolloin linja parantaisi yhteyksiä muun muassa Haaga-Helia ammattikorkeakoululle, Mäkelänrinteen lukiolle ja Vallilan työpaikka-alueelle. Käymme kuitenkin palautteissa esitetyt perustelut läpi ja tarkistamme Käpylä-Kumpula -alueen nousijamäärätiedot ennen päätöksentekoa. Esittämämme reittimuutos poistaisi linjan 506 Kumpulanmäeltä, mutta linjalla olisi edelleen pysäkit Kustaa Vaasan tien ja Hämeentien risteyksessä, mistä useimmat muutkin Kumpulan kampusta palvelevat linjat kulkevat. Linjan 506 sijaan  Kumpulanmäen kautta voidaan siirtää ajamaan linjat 52 ja 56, joten katulämmitykselle on edelleen tarvetta.

tiistai 23. joulukuuta 2014

Linjastoluonnos valmistuiKoillis-Helsingin linjastosuunnitelman luonnos on valmistunut kommentoitavaksi. Luonnoksiin voi tutustua täällä. Luonnoksia voi kommentoida 30.1.2015 asti, jonka jälkeen suunnitelma viimeistellään helmikuun aikana. 

Linjastoluonnoksen laatimisessa olemme pyrkineet mahdollisuuksien mukaan huomioimaan tämän blogin ja muiden kanavien kautta saamiamme ideoita, ehdotuksia ja muita huomioita. Myös talouden realiteetit ovat vaikuttaneet suunniteltuun linjastoon: luonnoksen linjasto on kustannustasoltaan sellainen, että se on mahdollista toteuttaa ilman merkittäviä lisäkustannuksia.

Suunnitelmassa olemme pyrkineet hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti niitä joukkoliikenteen parannuksia (Kehärata, runkolinja 560), jotka toteutuvat jo vuoden 2015 aikana riippumatta tästä Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmasta. Liityntäyhteyksiä Malmin ja Puistolan asemille on parannettu, jolloin myös hieman kauempana asemista asuvat pääsevät hyödyntämään lisääntyvää junaliikennettä. Myös vaihdot runkolinjalle 560 toimivat sujuvasti Malmilla. Linja 560 parantaa joukkoliikenneyhteyksiä myös esimerkiksi Tapaninvainiossa.

Keskeisimmät muutokset


Suunnitelmaluonnoksen mukaan Pukinmäen läpi Eskolantietä kulkevat bussilinjat siirtyvät radan itäpuolelle Malminkaarelle. Eskolantietä ajaa uusi tiheästi kulkeva liityntälinja 78, jolla pääsee Pukinmäen ja Malmin asemille. Linjan reitti kulkee Malmilla sairaalan, kauppakeskusten ja muiden tärkeimpien palveluiden läheisyydestä. Malmilta reitti jatkuu Sepänmäen ja Alppikylän kautta Jakomäkeen. Linjan 78 on suunniteltu kulkevan tiheällä 10 minuutin vuorovälillä arkisin ja lauantaisin. Sunnuntaisin bussi kulkisi vartin välein.

Tapaninvainioon, Töyrynummelle ja Tapanilan urheilukeskukselle pääsee suunnitelmaluonnoksen mukaan edelleen linjalla 72, mutta linja ei enää aja keskustaan. Pukinmäenkaarelta reitti kääntyykin Malmille ja jatkuu edelleen Itäkeskukseen. Reittimuutoksen myötä yhteydet Tapaninvainiosta Malmin palveluihin paranevat. Myös liityntäyhteydet toimivat sujuvammin, koska Malmilla junat pysähtyvät tiheämmin kuin Pukinmäessä. Linjan 72 reitti muuttuu hieman Tapaninvainion ja Töyrynummen välillä. Luonnoksen mukaan reitti kulkee Kirkonkyläntien, Peltokyläntien ja Siltakyläntien kautta Suutarilantielle ja edelleen Yläkaskentielle.

Vanhaa linjan 72 reittiä Rautatientorilta Oulunkylän kautta Pukinmäen asemalle kulkee uusi linja 61. Linjan reitti jatkuu Kehä I:ltä Malminkaarta Malmin asemalle ja edelleen nykyistä linjan 77A reittiä Töyrynummelle ja Siltamäkeen. Linjalla 61 muodostuu vaihdoton yhteys Mäkelänkadun suunnasta Malmille.

Linjat 69, 74 ja 76A/B yhdistetään uudeksi linjaksi 74. Bussi lähtee Kampista ja kulkee Pasilan kautta linjan 69 nykyistä reittiä Pukinmäen asemalle asti. Reitti jatkuu radanvartta Malmin asemalle ja edelleen Tapanilan ja Puistolan aseman kautta Heikinlaaksoon. Linja palvelee monipuolisesti työ- ja koulumatkoja, liityntää junalla sekä asiointia esimerkiksi Malmin palveluihin. Radan itäpuolelle Fallkullaan pääsee linjalla 554/554K, jonka reitti käännetään kulkemaan Pukinmäen asemalta Malminkaarta Puistolaan ja edelleen Heikinlaakson ja Porttipuiston kauppakeskittymän kautta Hakunilan keskustaan. Samalla muodostuu uusi vaihdoton poikittaisyhteys Hakunilasta aina Leppävaaraan asti. Matkat Malmilta länteen nopeutuvat, kun bussi ei enää kiertele Pukinmäessä.

Linjoille 70(T) ja 73 tulee muutoksia. Kantakaupungissa linjojen reitit muuttuvat siten, että Töölöön ja Kamppiin ajaakin linja 73 ja vastaavasti Hakaniemeen linja 70. Linjan 70 reitti muuttuu Koillis-Helsingin päässä: suunnitelman mukaan bussi ajaa Malmilta nykyistä suorempaa ja nopeampaa reittiä Siltamäkeen ja Suutarilaan. Päätepysäkki siirtyy Suutarilan teollisuusalueelta Puistolan asemalle, jolloin linja 70 palvelee myös liityntäyhteyksiä Puistolan asemalle. Linjan 70 on suunniteltu kulkevan tiheällä 10 minuutin vuorovälillä arkisin ja lauantaisin. Sunnuntaisin bussi kulkisi 20 minuutin välein. Linjan 73 reitti säilyy Paavalin Kirkon ja Ala-Tikkurilan välillä nykyisenä.

Linjan 71 reitti pitenee nykyiseltä Savelan päätepysäkiltä radanvartta Malmin asemalle. Samalla erillinen ruuhkalinja 71V poistuu. Muutoksen myötä matkustaminen Arabiasta, Vanhastakaupungista, Viikinrannasta, Viikinmäestä ja Pihlajistosta Malmille helpottuu. Melko vähän käytetty yhteys tältä alueelta linjalla 74 Sepänmäkeen, Tapanilaan ja Puistolaan poistuu, mutta korvaavat vaihdolliset yhteydet kulkevat tiheästi. Esimerkiksi linjalla 78 pääsee Malmilta Sepänmäkeen 10 minuutin välein.

Myös linjojen 75 ja 77 liikenteeseen tulee suunnitelman mukaan muutoksia. Linjan 75 reitti siirtyy kulkemaan moottoritietä Jakomäen liittymään asti, jolloin matka-aika esimerkiksi Hakaniemestä ja Sörnäisistä Heikinlaaksoon ja Puistolaan nopeutuu. Yhteydet Jakomäen ja Puistolan välillä paranevat, vaikka samalla nykyinen linja 75A lakkautetaan. Keskustasta moottoritietä Jakomäkeen pääsee myös seutulinjalla 717, joka jatkaa Jakomäestä edelleen Hakunilan suuntaan. Linja 77 muuttuu ruuhkalinjaksi ja sen reitti muuttuu kulkemaan Tattariharjuntien ja Pihlajamäen kautta Lahdenväylälle. Tattariharjuntien varressa yhteydet keskustaan muuttuvat ruuhka-aikojen ulkopuolella vaihdollisiksi, mutta linjalla 78 pääsee Malmille iltaisin ja viikonloppuisinkin 10–15 minuutin välein.

Linjan 506 reittiä jatketaan Viikistä Latokartanon kautta Myllypuroon, kun uusi katuyhteys valmistuu. Samalla muodostuu nopea liityntäyhteys metroon. Linja palvelee myös yhteyksiä Myllypuron liikuntapaikoille sekä aikanaan myös Metropolia ammattikorkeakoulun kampukselle. Arabian ja Pasilan välillä linjan reittiä hieman oikaistaan, jolloin matka-aikakin lyhenee.

Kalasataman linjastomuutokset


Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman yhteydessä tarkasteltiin myös Kalasataman joukkoliikenneyhteyksiä. Metroaseman ympärille nousevan Kalasataman keskuksen rakentaminen on käynnistymässä. Keskukseen tulee suuri kauppakeskus ja muun muassa terveysasema. Samalla metroaseman sisäänkäynnin yhteyteen rakennetaan vaihtopysäkit busseille ja bussien pysäköintialue hieman kauemmas. Asuinrakentamisen edetessä etelään Sompasaareen ulotetaan alueelle myös bussiliikennettä. Kalasataman joukkoliikenteessä muutokset tapahtuvat tämänhetkisen arvion mukaan vuonna 2018.

Sompasaareen ajavat suunnitelmaluonnoksen mukaan nykyisin Herttoniemeen päättyvät poikittaislinjat 50 ja 59, jotka tarjoavat liityntäyhteyden metrolle sekä vaihdottoman yhteyden Pasilaan. Itä-Helsingistä suunnasta tulevat voivat vaihtaa metrosta linjoille 50 ja 59 kätevästi Kalasatamassa. Sompasaareen ajaisi suunnitelman mukaan myös poikittaislinja 56, jonka päätepysäkki nykyisin on Kalasataman metroasemalla. Linja ajaisi edelleen Kumpulan, Käpylän ja Haagan kautta Kannelmäkeen.

Linjan 55 reitti kulkee edelleen Kalasataman kautta, mutta Vilhonvuorenkadun jatkeen valmistuttua reitti siirtyy kulkemaan nykyisen

Kalasataman metroasemalle päättyvät suunnitelman mukaan useat Vantaan suunnasta tulevat seutulinjat. Nämä linjat tulevat radanvarresta, joten matkat keskustaan kannattaa tehdä vaihtamalla junaan jo esimerkiksi Korsossa tai Koivukylässä. Kalasatamaan päättyvät suunnitelman mukaan linjat 722, 724, 731, 738 ja 739. Linjat palvelevat samalla myös Hermannin rantatien varren asutusta ja työpaikkoja sekä yhteyksiä Kalasataman suunnasta esimerkiksi Kumpulan ja Viikin yliopistokampuksille. Öisin linjat 724N, 731N ja 739N ajavat kuitenkin Rautatientorille. Kalasatamaa palvelevat jatkossakin Sörnäisten rantatietä ja Itäväylää Itä-Helsinkiin ajavat yöbussit.