torstai 26. maaliskuuta 2015

Viimeiset viilaukset linjastoonLinjastosuunnitelman viimeistelyvaiheessa olemme tehneet vielä pieniä muutoksia joihinkin reitteihin:


  • Linja 68 ajaa Koskelan liittymästä Viikkiin Viikintien kautta (ei Lahdenväylää)
  • Linja 70 ajaa Pihlajamäen ja Pukinmäen kautta Malmille, päätepysäkki Ala-Malmilla
  • Linjan 71V korvaa lyhyempi ruuhkalinja 71B, jonka päätepysäkki on Viikissä
  • Puolet linjan 72 lähdöistä ajetaan ruuhka-aikoina Yrttimaantien kautta Tapanilan urheilukeskukselle (linja 72V)
  • Linjan 506 reitti säilytetään Intiankadulla ja Koskelantiellä


Linjan 68 reittiä muutetaan, jotta se olisi sujuvampi Viikissä. Viikintietä kulkeva reitti palvelee myös Viikinrannan asukkaita. Viikintietä ja Lahdenväylää kulkevien reittien matka-ajoissa ei ole merkittävää eroa. 

Linjan 68 reitti Koskelan ja Viikin välillä kulkee Viikintietä

Linjan 70 reitti muutetaan kulkemaan Pihlajamäen ja Pukinmäen läpi Ylä-Malmille, josta edelleen Ala-Malmille. Päätepysäkki tulee Pikkalankadulle ns. alaterminaaliin. Linjan 70 päätepysäkkiä ei voida sijoittaa aikaisemman suunnitelman mukaisesti Malmin sairaalan pihaan, koska siellä ei ole riittävästi tilaa bussin pikapysäköintipaikalle. Bussi ei voi seistä odottamassa lähtöaikaansa sairaalan pihan pysäkillä, koska sitä käyttävät myös LähiBussi-linjat 702 ja 703.

Linjojen 70, 71B/V ja 79 muutokset Pihlajamäen, Pukinmäen ja Malmin alueella.

Linjan 70 uusi reitti parantaa yhteyksiä Pukinmäestä Viikkiin ja Kumpulaan. Myös yhteydet Pukinmäestä Malmille lisääntyvät, kun tätä väliä ajaa linjan 69 lisäksi myös linja 70. Molemmilla linjoilla pääsee kauppakeskuksen ja Malmitalon viereen.

Koska linja 70 tarjoaa yhteyden Pukinmäestä Viikin ja Kumpulan suuntaan, ei ruuhkalinjaa 71V enää tarvita. Linjan 71V käytössä Pukinmäessä oleva kääntöpaikka on poistumassa asuinrakentamisen tieltä ja linjan säilyttäminen olisi edellyttänyt uuden korvaavan päätepysäkin rakentamista. 71V:n sijaan ajetaan linjaa 71B, jonka päätepysäkki sijoitetaan Viikkiin. Linjalla 71B varmistetaan riittävä kapasiteetti linjan 71 kuormittuneimmalla reittiosuudella Pihlajistosta, Viikinmäestä ja Arabiasta keskustan suuntaan. Linjojen 71 ja 71B yhteisellä reittiosuudella vuoroväli on ruuhka-aikoina noin 5 minuuttia.

Samassa yhteydessä linjan 79 reittiä nopeutetaan siirtämällä se kulkemaan Pihlajamäestä Latokartanontietä Malmille. Viikistä Rapakiventielle pääsee linjalla 70. 

Puolet linjan 72 ruuhka-ajan vuoroista ajetaan nykyiselle päätepysäkille Tapaninkylään linjana 72V, millä varmistetaan työ- ja koulumatkojen sujuvuus vilkkaimpina matkustusaikoina. Keskellä päivää, iltaisin ja viikonloppuisin linjan 72 käyttö Töyrynummen ja Tapaninkylän pysäkeillä on ollut vähäistä. 

Linjan 72 reitti haaroitetaan Siltamäkeen ja Tapaninkylään.

Linjan 506 reitti säilytetään Kumpulan ja Pasilan välillä nykyisenä. Kääntyminen bussilla Mäkelänkadulta vasemmalle Sturenkadulle on osoittautunut vaikeaksi järjestää sujuvaksi yhdessä kaupungin vilkkaimmista risteyksistä. Raitioliikenteen linjastosuunnitelmassa on esitetty linjan 7 reitin kulkevan tulevaisuudessa Sörnäisistä Mäkelänkadun kautta Pasilaan ja edelleen Meilahteen eli yhteydet Vallilasta Meilahteen tulevat joka tapauksessa paranemaan siinä vaiheessa, kun linjan 7 jatke Meilahteen toteutuu (arviolta 2020-luvulla).

Linjan 506 reitti säilyy Intiankadulla ja Koskelantiellä.

Suunnitelma valmistumassa


Työstämme parhaillaan linjastosuunnitelman raporttia, jonka on määrä valmistua huhtikuun aikana. HSL:n hallitus käsittelee linjastosuunnitelmaa vielä kevään aikana. Linjastomuutokset on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2017.

torstai 12. maaliskuuta 2015

Toisen palautekierroksen satoaPyysimme palautetta ja kommentteja 5.2. julkaisemastamme päivitetystä linjastosuunnitelmaluonnoksesta. Määräaikaan 1.3. mennessä saimme eri kanavien kautta lähes 600 palautetta, kommenttia, ehdotusta ja muuta yhteydenottoa. Kiitos aktiivisesta osallistumisesta!

Saamissamme palautteissa nousi selvästi esiin kaksi asiaa: linjalle 72 esittämämme reittimuutos Töyrynummen–Tapaninkylän alueella sekä linjojen 76A ja 76B korvaaminen linjoilla 74 ja 554.

Linjan 72 reittimuutos ja korvaavat yhteydet


Linjan 72 päätepysäkki siirtyy suunnitelmaluonnoksen mukaan Tapanilan urheilukeskukselta Siltamäkeen, jolloin reittiosuus Yrttimaantieltä Erälle poistuu. Matkakorttijärjestelmän keräämien nousijamäärätietojen sekä paikan päällä tekemiemme havaintojen perusteella linjan 72 käyttö poistuvaksi esittämällämme reittiosuudella on muutamia vilkkaimpia lähtöjä lukuun ottamatta varsin vähäistä. Vilkkaimman ruuhka-ajan ulkopuolella nousijoita on yleensä vain muutama lähtöä kohti. Reittimuutoksen myötä linja 72 saadaan palvelemaan laajempaa käyttäjäkuntaa kuin nykyisellä reitillä. Vaikka linja 72 poistuisikin Yrttimaantien–Tapaninkylän alueelta, eivät joukkoliikenneyhteydet tältä alueelta kuitenkaan loppuisi. Linjastosuunnitelmaluonnoksen mukaan linja 73 ajaisi edelleen nykyistä reittiään tarjoten yhteyksiä muun muassa Malmin ja Puistolan asemille sekä Viikin, Kumpulan, Sörnäisten ja Hakaniemen suuntaan. Linjaa 77A korvaava uusi linja 561B tarjoaisi yhteyksiä Siltamäen kautta Malmille ja Itäkeskukseen. Tapaninkylän puolella myös linjan 74 pysäkit ovat kävelyetäisyydellä. Yhteydet esimerkiksi Pukinmäkeen, Oulunkylään ja Mäkelänkadun suunnalle eivät poistu, vaan matkat muuttuvat vaihdollisiksi.

Suunnitelmaluonnoksen mukaan Yrttimaantietä päästä päähän ei enää kulkisi bussia, vaan lähimmät yhteydet olisivat Yrttimaantien länsipäässä linjat 72 ja 79, Yrttimaantien itäpäässä linja 561B ja hieman etelämpänä Tapaninkyläntiellä linja 73. Töyrynummen aluetta palvelevat myös linjat 611 ja 611B, joiden lähin pysäkki ”Kytöpolku” on Suutarilantiellä Töyrynummen luoteispuolella. Tässä suunnitelmassa ei ole tarkemmin suunniteltu pikkubusseilla ajettavien lähibussilinjojen reittejä, mutta esimerkiksi linjalla 703 voidaan järjestää korvaavia asiointiyhteyksiä Yrttimaantien pysäkeille. Koko Töyrynummen alueella kävelyetäisyys lähimmälle bussipysäkille on linjastomuutosten jälkeenkin HSL:n joukkoliikenteen suunnitteluohjeen mukainen. Suurimmalla osalla asukkaista kävelymatka lähimmälle pysäkille on enimmillään n. 400 metriä. Aivan alueen keskellä kävelymatka joillakin asukkailla on hieman yli 400 metriä, mutta tämäkin jää selvästi suunnitteluohjeen salliman 600 metrin enimmäismatkan alle.

Linjastosuunnitelman viimeistelyvaiheessa selvitämme, onko Töyrynummen–Tapaninkylän alueelta mahdollista järjestää kohtuullisin kustannuksin ruuhka-aikoina liikennettä Pukinmäen ja Oulunkylän suuntaan. Muina aikoina tarve tällaiselle yhteydelle on nousijamäärätietojen mukaan niin vähäistä, ettei perustetta vaihdottoman yhteyden säilyttämiselle ole. Korvaavia vaihdollisia yhteyksiä esimerkiksi Oulunkylän suuntaan on Malmin kautta, josta matkaa voi jatkaa junalla sekä busseilla 69, 552 ja 554.

Linjoja 76A ja 76B korvaavat yhteydet


Linjat 76A ja 76B liikennöivät Malmilta Tapanilaan, Puistolaan ja Fallkullaan. Erityisesti radan itäpuolella Fallkullassa ja Puistolassa linjat ovat olleet varsin vähän käytettyjä. Keskeisin syy tähän on varmasti se, että reitin varrella on vain vähän asutusta Malminkaaren ja Suurmetsäntien varressa. Fallkullan asutus sijaitsee Malminkaaren ja radan välissä pääosin kävelyetäisyydellä Tapanilan asemasta, jolloin valtaosa alueen asukkaista käyttää ensisijaisena joukkoliikenneyhteytenään junaa. Malminkaaren itäpuolella ja Suurmetsäntien eteläpuolella sijaitsee Malmin lentokentän kiitorata.  Suurmetsäntien pohjoispuolellakaan asutusta ei ole aivan bussireitin läheisyydessä.

Linjastosuunnitelmaluonnoksessa rengaslinja 76A/B korvataan linjoilla 74 ja 554, joiden reitit muuttuvat. Linja 74 liikennöi Heikinlaaksosta Puistolan, Tapulikaupungin ja Tapanilan kautta Malmin asemalle ja edelleen Hakaniemeen. Linja tarjoaa liityntäyhteyden junaan Puistolan ja Malmin asemilla sekä vaihdottoman asiointiyhteyden Puistolan, Tapulikaupungin ja Malmin palveluihin. Reitti palvelee myös monien alueen koulujen yhteystarpeita. Linja 554 liikennöi Hakunilasta Porttipuiston liikekeskusten kautta Heikinlaaksoon sekä Puistolan ja Fallkullan kautta Malmille. Malmilta reitti jatkuu edelleen Oulunkylän ja Maunulan kautta Leppävaaraan. Linjat 74 ja 554 tarjoavat vaihdottomina kaikki ne yhteydet, mitkä linjat 76A ja 76B tarjoavat lukuun ottamatta yhteyttä Fallkullasta Puistolaan Puistolantien länsipuoliselle alueelle. Tätä yhteyttä palvelee arkisin päiväsaikaan pienkalustolla ajettava lähibussilinja 705, joka tarjoaa yhteyden muun muassa Puistolan terveysasemalle. Nousijamäärätietojen perusteella kaikilta Fallkullan ja Suurmetsäntien alueen pysäkeiltä yhteensä nousee arkisin linjalle 76B Puistolan suuntaan keskimäärin alle yksi matkustaja lähtöä kohden. Nousijamäärien perusteella vaihdottoman bussiyhteyden tarve Fallkullan ja Puistolan länsiosan välillä on niin vähäistä, että yhteys voi olla linjan 705 liikennöintiaikojen ulkopuolella vaihdollinen.

Linjojen 74 ja 554 suunnitellut reitit Malmi - Tapanila - Fallkulla - Puistola -alueella


Linjan 554 osalta on joissakin palautteissa esitetty huoli siitä, että linja pysähtyisi harvemmin kuin nykyinen linja 76A/B. Tällaista suunnitelmaa HSL:llä ei kuitenkaan ole, vaan lähtökohtana suunnittelussa on ollut, että linja käyttäisi normaaliin tapaan kaikkia reitin varrella olevia pysäkkejä. Lisäksi huolta ovat herättäneet pysäkkijärjestelyt Malmin aseman kohdalla. Lähtökohtana tässäkin asiassa on, että linjalle pyritään järjestämään pysäkit mahdollisimman läheltä asemaa, kauppakeskusta ja muita alueella olevia keskeisiä palveluita. Linja 554 parantaa Fallkullan, Puistolan ja Heikinlaakson asukkaiden poikittaisyhteyksiä Itä-Vantaan, Länsi-Helsingin ja Espoon suuntiin. Heikinlaaksossa paranevat myös yhteydet Malmille, kun vaihdoton yhteys on sekä linjalla 74 että 554.

Suunnitelma viimeistelyvaiheessa


Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma on parhaillaan viimeistelyvaiheessa. Maaliskuun aikana tarkastelemme vielä joitakin palautteissa ja suunnittelutyössä esiin tulleita yksityiskohtia. Suunnitelmaraportti valmistuu huhtikuun aikana. Linjastosuunnitelma pyritään viemään HSL:n hallituksen käsiteltäväksi vielä kevään aikana, jotta HSL:n jäsenkunnat voivat ottaa kantaa suunnitelmiin samalla, kun ne antavat lausuntonsa HSL:n vuosien 2016–2018 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Valtaosa linjastomuutoksista on tarkoitus toteuttaa elokuussa 2017 syysliikenteeseen siirryttäessä.