perjantai 24. lokakuuta 2014

Ajatuksia Jakomäen, Heikinlaakson, Alppikylän ja Sepänmäen suunnan linjojen kehittämisestäJoukkoliikennesuunnittelijoiden keskusteluissa lähes tyhjänä kulkevia linjoja kutsutaan usein hukkalinjoiksi. Siltamäestä Puistolan kautta Jakomäkeen kulkeva linja 75A on juuri tällainen hukkalinja, jonka bussit kulkevat hyvin tyhjinä ruuhka-aikoinakin. Ainoastaan parilla aamulähdöllä kulkee hieman enemmän matkustajia, mutta tällöinkin bussissa on istumapaikkoja vapaana. Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmassa yhtenä keskeisenä kysymyksenä on, voisimmeko tehdä jotain niille linjoille, jotka kuormittuvat heikosti.

Linja 75A liikennöi nykyisin arkisin 20 minuutin välein ja lauantaisin 30 minuutin välein. Illan viimeisinä tunteina liikennettä on harvemmin ja sunnuntaisin linja ei liikennöi lainkaan. Linja tarjoaa nopean liityntäyhteyden Siltamäestä (ajoaika n. 8 min), Suutarilasta (ajoaika n. 5 min) ja Jakomäestä (ajoaika n. 10–15 min) Puistolan asemalle. Se kuitenkin houkuttelee selvästi vähemmän matkustajia kuin Malmin asemalle kulkevat linjat 70T, 77A ja 577. Yksi syy vähäiseen suosioon on varmastikin Malmille meneviä linjoja harvempi vuoroväli.

Linjastomuutoksia suunniteltaessa työryhmässämme on pohdittu, voisiko linjan 75A korvata länsipäässä jatkamalla nyt Suutarilaan päättyvän linjan 70/70T Puistolan asemalle ja toisaalta itäpäässä muuttamalla linjan 75 reitin kulkemaan Jakomäen kautta. Jotta linjan 75 nykyisen reitin varrella Tattariharjuntiellä ja Pihlajamäentiellä joukkoliikenneyhteydet eivät heikkenisi, voisi vastaavasti linja 77 siirtyä ajamaan sitä kautta. Käytännössä siis linjojen 75 ja 77 reitit käännettäisiin ristiin.

Linjojen 70/70T, 75 ja 77 reittijärjestelyt olisi mahdollista toteuttaa ilman lisäkustannuksia, jos linja 75A samalla lakkautettaisiin. Lopputuloksena vuorot Siltamäestä, Suutarilasta ja Jakomäestä Puistolan asemalle tihenisivät siten, että bussi kulkisi ruuhka-aikoina 10 minuutin välein linjan 75A nykyisen 20 minuutin vuorovälin sijaan. Yhteys Puistolan asemalle toimisi myös sunnuntaisin, mikä helpottaisi matkustamista esimerkiksi Kehäradan junalla Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Samalla myös matka Puistolasta ja Heikinlaaksosta esimerkiksi Viikkiin, Sörnäisiin ja Hakaniemeen nopeutuisi hieman, kun linja 75 ajaisi moottoritielle jo Jakomäen liittymästä. Yhteys Jakomäen Kalteentien päätepysäkiltä keskustan suuntaan hidastuisi hieman. Yhteyksiä Jakomäestä keskustan suuntaan ajaisi edelleen myös Hakunilan suunnasta tuleva seutulinja 717 (nykyinen linja 741). Alla muutamia vaihtoehtoja, miten linjojen 75, 77 ja 717 reitit voisivat kulkea Jakomäessä.

Vaihtoehto 1: Jakomäestä keskustan suuntaan linja 75 Jakomäentietä, linja 77 Somerikkotietä ja Jakomäentietä sekä linja 717 Somerikkotietä.

Vaihtoehto 2:  Jakomäestä keskustan suuntaan linja 75 Jakomäentietä, linja 77 Huokotietä ja linja 717 Somerikkotietä.

Vaihtoehto 3: Jakomäestä keskustan suuntaan linja 75 Huokotietä ja Somerikkotietä, linja 77 Somerikkotietä ja Jakomäentietä sekä linja 717 Somerikkotietä.
Olemme pohtineet myös sellaista vaihtoehtoa, että mikäli linja 75 ajaisi Jakomäen liittymästä moottoritielle, voisi sen poistumista Tattariharjuntieltä korvatakin Malmille menevää linjaa tihentämällä. Tällöin Malmille nykyisten linjojen 77A ja 577 reittiä kulkeva bussi voisi kulkea arkisin ja lauantaisin 10 minuutin välein sekä sunnuntaisin 15 minuutin välein, mikä parantaisi yhteyksiä Malmin palveluihin. Myös jatkoyhteydet Malmilta eri suuntiin junalla, runkolinjalla 560 sekä muilla busseilla olisivat erinomaiset, joten Jakomäestä Alppikylän ja Sepänmäen kautta Malmille menevän linjan tihentäminen helpottaisi liikkumista eri puolille pääkaupunkiseutua. Matkat esimerkiksi Sepänmäestä keskustaan muuttuisivat vaihdollisiksi, mutta yhteys toimisi selvästi nykyistä tiheämmin. Alppikylästä keskustan suuntaan mennessä voisi käyttää linjaa 75 Suurmetsäntien tai Jakomäentien pysäkeiltä tai vaihtoehtoisesti voisi kulkea Malmin kautta (esimerkiksi vaihto junaan).

keskiviikko 1. lokakuuta 2014

Sukkelasti junalle ja hujauksessa keskustaanKehäradan myötä junaliikenne kaupunkiradalla lisääntyy kesästä 2015 alkaen. Jatkossa junat pysähtyvät Malmilla ja Puistolassa maanantaista lauantaihin aamusta iltaan n. 5 minuutin välein ja sunnuntaisin n. 7 – 8 minuutin välein. Pukinmäessä ja Tapanilassa vuoroväli säilyy nykyisenä. Jotta lisääntyvästä junaliikenteestä olisi iloa kauempana asemista asuvillekin, on liityntäyhteyksiä tarpeen kehittää. Ensi vuonna aloittaa liikenteensä myös runkolinja 560, joka ajaa Malmin läpi Kirkonkyläntietä pitkin. 560 parantaa siten liityntäyhteyksiä muun muassa Tapaninvainiosta ja Ylä-Malmilta junalle.

Nykyisessä linjastossa liityntäyhteyksiä on periaatteessa varsin kattavasti, mutta useitakin ongelmia on:

 • Linjat risteävät toistensa kanssa useissa kohdissa. Tällöin kahden linjan tahdistaminen keskenään onnistuu, mutta kolmas edellisten kanssa risteävä linja meneekin aina jommankumman kanssa samaan aikaan.
  • Esimerkki: Malmilta Siltamäkeen pääsee linjoilla 70T ja 77A/577 sekä Malmilta Tapaninkylään linjoilla 73 ja 77A/577. Linjat 70T ja 73 on tahdistettu keskenään, koska niillä on pitkä yhteinen reittiosuus Paavalin kirkolta Ylä-Malmille. Vastaavasti linjat 70T ja 77A/577 on tahdistettu, koska ne palvelevat molemmat Siltamäkeä. Tämä johtaa siihen, että linjat 73 ja 77A/577 menevät aina samaan aikaan, jolloin Tapaninkylässä todellinen palvelutaso on heikompi kuin lähtöjen määrän perusteella pitäisi. Jos jonkin em. linjan lähtöaikoja siirrettäisiin, olisi tuloksena aina se, että jossain kohtaa kaksi samaa aluetta palvelevaa linjaa menisi samaan aikaan. 
 • Linjan 70T ajoaika vaihtelee paljon, jolloin sen käyttökelpoisuus liityntäyhteytenä Malmilta Siltamäkeen ja Suutarilaan kärsii. Linjat 70T ja 73 on periaatteessa tahdistettu keskenään, mutta 70T on usein enemmän tai vähemmän myöhässä, jolloin bussit kulkevat yhteisellä reittiosuudellaan peräkanaa.
 • Linjojen erilaiset vuorovälit eivät mahdollista kunnollista tahdistamista.
  • Esimerkki: sunnuntaisin linjat 70 ja 73N kulkevat 20 minuutin välein, mutta junat 15 minuutin välein. Tällöin vaihto junaan toimii sujuvasti vain osalla lähdöistä.
  • Esimerkki: Malmilta Siltamäkeen pääsee sunnuntaisin 20 minuutin välein linjalla 70 ja 30 minuutin välein linjalla 77A. Tällöin osa lähdöistä kulkee hyvin lähekkäin, välillä taas ei kulje kumpaakaan bussia 20 minuuttiin.
 • Vuoroja kulkee tiheästi, mutta ne menevät eri pysäkeiltä. 
  • Esimerkki: Tapaninkyläntien, Siltakyläntien, Peltokyläntien ja Suutarilantien rajaamalla alueella on paljon opiskelija-asuntoja. Alueen asukkaat voivat Malmin asemalle päästäkseen käyttää Peltokyläntietä ja Siltakyläntietä ajavaa linjaa 70T, Suutarilantietä ajavia linjoja 77A ja 577 tai hieman kauempaa Kirkonkyläntietä ajavia linjoja 519 ja 520. Asemalta Siltamäkeen päin mennessä asia ei ole ongelma, mutta asemalle päin mennessä pitää osata valita oikea pysäkki, jotta bussia ei joudu odottamaan kauan. 

 

Ehdotus liityntäyhteyksiksi radan länsipuolelta

Alla olevassa kuvassa on luonnos siitä, millaisia liityntäyhteydet voisivat olla, jos linjoja hieman järjesteltäisiin uusiksi.

Luonnos pääradan länsipuolen liityntäyhteyksistä Malmin, Puistolan ja Pukinmäen asemille. Viivan paksuus kuvaa vuorojen määrää.

Linjoilla 70 ja 73 yhteinen reittiosuus ylettyy Siltamäkeen asti, jolloin niiden reitin varrelle muodostuu hyvin tiheä vuoroväli. Reitti kulkisi Kirkonkyläntieltä suoraan Tapaninvainiontietä ja Suutarilantietä Siltamäkeen, jolloin matka-aika nopeutuisi muutamalla minuutilla. Linjojen 70 ja 73 päätepysäkki olisi Puistolan asemalla, jolloin ne tarjoaisivat liityntäyhteyksiä myös sitä kautta. Kirkonkyläntien loppupäästä Malmille pääsisi linjoilla 560 ja 561. Linja 561 korvaa Kehäradan valmistuessa nykyiset linjat 519 ja 520. Tapaninkylää palvelevat linjat 73 ja 76 olisi mahdollista tahdistaa paremmin kuin nykyään linjat 73 ja 77A/577.

Peltokyläntieltä ja Siltakyläntieltä olisi edelleen liityntäyhteys junalle, koska linja 72 siirtyisi ajamaan sitä kautta. Vaihdoton yhteys Malmille poistuisi Peltokyläntien ja Siltakyläntien pysäkeiltä, mutta Suutarintietä kulkevien linjojen 70 ja 73 sekä Kirkonkyläntietä kulkevien linjojen 560 ja 561 pysäkit olisivat kuitenkin kävelyetäisyydellä. 

Vihreällä korostettu alue kuvaa 400 metrin etäisyyttä pysäkeistä, joilta on liityntäyhteys Malmille.